Strängare regler mot mutor

Institutet mot mutor (IMM) har gett ut en reviderad Näringslivskod där hela skrivelsen är strängare än tidigare. Reglerna både avseende var som får erbjudas till de som arbetar med myndighetsutövning och offentlig upphandling samt övriga offentligt anställda har blivit skarpare och tydligare i sin skrivelse.
Tanken med hela koden är att det privata näringslivet och offentliga verksamheter ska kunna göra affärer med varandra och det vill uppnå är att det ska vara lätt för de som vill göra rätt genom skärpta regler för hur man ska resonera. OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till generalsekreterare Helena Sundén med anledning av den nya Näringslivskoden.
Varför har ni skärpt Näringslivskoden?
– Koden har skärpts till följd av att det från näringslivet har uttryckts en önskan om tydligare regler och tydligare förhållningssätt i affärsrelationer, både mot offentlig sektor men också inom det privata näringslivet.
Vilka punkter i regelverket är nya/strängare?
 Vi har en tydligare reglering som avser de som arbetar med myndighetsutövning och offentlig upphandling. Av den reviderade koden framgår att det är förbjudet att lämna, utlova eller erbjuda en förmån till den som utövar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling.
– När det gäller alla övriga offentliganställda måste man ställa sig frågan vilket värde förmånen har, vilket position mottagaren har, om det finns en naturlig koppling till tjänsteutövningen och om förmånen är riktad öppet till organisationen och inte till specifika befattningshavare. Förmånens värde är beroende av hur ofta förmåner erbjuds och om den har något personligt värde. En julgåva i sig kan vara värd mycket för en specifik mottagare och ha mycket större risk att påverka just denna person än vad samma gåva kan ha i relation till en annan mottagare. 
Hur ser det ut på området offentlig upphandling i muthänseende?
– Personer som arbetar med offentlig upphandling förvaltar ett särskilt skyddsintresse och ska inte ens hamna i närheten av en situation där de kan misstänkas för muta. Koden är väldigt tydlig i den nya skrivelsen där det klart framgår att det är förbjudet att lämna förmåner till den som arbetar med offentlig upphandling och även förbjudet att lämna förmåner till någon som kan ha ett indirekt inflytande att påverka beslut om offentlig upphandling. Exempelvis får inte förmån heller riktas till familjemedlemmar eller nära kollegor till den som arbetar med offentlig upphandling, i syfte att försöka påverka dessa i positiv riktning i relation till den som lämnar förmånen.
Upplever du att problematiken med mutor och bestickning ökar eller minskar?
– Medvetenheten ökar och det initiativ till självreglering som IMM förvaltar genom Näringslivskoden är av stor vikt för att hjälpa det privata näringslivet och det offentliga att fortsätta göra affärer, men göra det på rätt sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *