Strategi för genomförandet av vattenförvaltningens uppgifter

Kammarkollegiet har fastställt en strategi för genomförandet av vattenförvaltningens uppgifter. Uppdraget från alla fem vattenmyndigheter finns i deras Åtgärdsprogram.

Kammarkollegiets strategi riktar sig till alla myndigheter som arbetar med vattenförvaltningen men även till verksamhetsutövare och enskilda bör kunna få nytta av den.

Kammarkollegiets förhoppning är att strategin kommer att vara en del i arbetet med att nå miljömålen.

Källa: Kammarkollegiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *