Strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri

Transportsektorn behöver ställas om för att bli fossilfri genom att lättare välja transportsätt som är mindre energikrävande och att använda energieffektiva fordon och förnybara bränslen. Det framgår av en strategisk plan för omställningen som sex myndigheter nu lämnar över till regeringen.
Planen innehåller åtgärder som ska bidra till att uppfylla målet om att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med minst 70 procent mellan 2010 och 2030 samt målet om klimatneutralitet senast 2045.
Uppdraget att ta fram planen kommer från regeringen, och de sex myndigheterna som tagit fram den är Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.
– Den strategiska planen vi nu levererar är så mycket mer än en rapport. Det är ett unikt samarbete mellan sex myndigheter och aktivt engagemang från sex generaldirektörer. Det är ett helhetsgrepp om transportsektorn inklusive flyg, sjöfart och arbetsmaskiner, och ett viktigt steg i en större process. Det gör att vi har förutsättningar att nå målsättningen till 2030 och vara ledande i den globala transportomställningen, säger Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten.
I planen finns också förslag på generella principer som bildar ett gemensamt förhållningssätt kring att hantera möjligheter, hinder och utmaningar. Det kan underlätta samverkan mellan privata och offentliga aktörer i transportsystemet, vilket behövs om omställningen ska lyckas.
Läs mer här om Strategisk plan för omställningen till en fossilfri transportsektor
På bilden: Erik Brandsma 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *