Strategisk rådgivning i nytt bolag

Nystartade Tenders TED Law AB i Stockholm är specialiserad inom offentlig upphandling och erbjuder anbudsgivarna hjälp med detta, bland annat genom strategisk och juridisk rådgivning.
– Det är litet som en dröm som har gått i uppfyllelse, säger Maria Krantz, VD Tenders Law AB, när OFFENTLIGA AFFÄRER ringer upp för att gratulera till nya jobbet. Det har varit ett av hennes mål att vara VD och kunna driva ett företag utifrån sina värderingar och erfarenheter.
– Min kollega Denise Malmström och jag är båda jurister och specialiserade inom offentlig upphandling. Vi känner till branschen väl och kan alla sidor; vi har jobbat med överprövningar i domstol, varit upphandlare och nu på senare tid arbetat på anbudssidan. Det blir jättekul att driva en verksamhet som ska hjälpa anbudsgivare lämna konkurrenskraftiga anbud samtidigt som vi vill att det ska hålla i längden.
Maria betonar att långsiktighet är A och O, att det inte bara handlar om att vinna en enstaka affär.
– Vi kommer att jobba mycket med det tänket i organisationen och alla delar i processen. Man kan vara mer aktiv än vad många anbudsgivare är i dag, något som kan gynna hela branschen. Det handlar om att en affär i slutänden blir bäst om man från början har en förståelse för varandra. Anbudsgivaren måste förstå att det finns regler och lagar, medan köparen måste förstå att branschen vet bäst inom sitt eget område. Om inte kommunikationen fungerar mellan upphandlare och leverantör så blir det inget bra.
– Ensidiga och hårt ställda krav fungerar inte i ett avtalsförhållande. Det är jätteviktigt att leverantören kan nå fram och få upphandlaren förstå hur branschen fungerar. Går inte det så behöver leverantören ta till de medel som finns, det vill säga överprövningar. Överprövningar blir därför ett av våra fokusområden. Jag har erfarenhet och vet hur det fungerar i domstolen, säger hon. Maria har även arbetat som jurist vid förvaltningsdomstol och var också initiativtagare till Anbudspriset. Ett pris som delas ut till den upphandlare eller avtalsförvaltare som vidgat sin syn till att omfatta mer än bara den upphandlande myndighetens behov.
Bilden: Maria Krantz, VD, (t.v.) och Denise Malmström. Foto: Tenders.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *