Styrning och samverkan inom e-förvaltning kan förbättras

Det återstår en del arbete inom e-förvaltning innan Sverige kan sägas vara världsbäst visar en undersökning som E-delegationen gjort tillsammans med SKL. Styrning, samverkan och att göra offentlig information tillgänglig behöver förbättras.

Pressmeddelande

E-förvaltning ger effekt visar delegationens och SKL:s undersökning. 60 procent av myndigheter och kommuner anger att de kunnat öka sina servicenivåer för privatpersoner och företag. 60 procent av myndigheterna menar att de har kunnat effektivisera sina arbetsprocesser och höja kvaliteten med hjälp av e-förvaltning. 25 procent anger att e-förvaltning lett till minskat uppgiftslämnande och 36 procent har kunnat frigöra resurser internt. Nästan 60 procent av myndigheterna planerar att införa nya e-tjänster under de två kommande åren.

Däremot kan styrningen förbättras. E-förvaltning är en prioriterade fråga för drygt hälften av myndigheterna och 63 procent av kommunerna enligt undersökningen.  Samtidigt är det bara 22 procent av kommunerna och 45 procent av myndigheterna som har en e-strategi.  Av myndigheterna har ungefär var femte en strategi för kanalval och kompetensförsörjning inom e-förvaltning. Hälften av myndigheterna gör nyttoanalyser, men färre följer upp effektmålen.

En förbättringspunkt är även samverkan, främst mellan myndigheter och kommuner, men även inom myndigheterna. 75 procent av kommunerna samverkar sinsemellan. Andelen för myndigheterna är 37 procent, medan samverkan mellan kommuner och myndigheter är nästan obefintlig.

Endast 17 procent av myndigheterna publicerar information om offentlig data som kan återanvändas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *