Subvention ökar byggkostnad

För att en fungerande bostadsmarknad ska bli verklighet krävs andra åtgärder än subventioner till företagen, menar Björn Wellhagen, näringspolitisk chef vid Sveriges Byggindustrier.
”Bidrag till byggföretag minskar konkurrensen” är rubriken på hans debattartikel i Dagens Samhälle (2017-05-26). Han pekar på att regeringens byggsubventioner inte fått önskad effekt. Som Sveriges Byggindustrier påtalat driver subventioner generellt upp kostnaderna.
– Det behövs istället en bättre fungerande bostadsmarknad för alla, tycker Björn Wellhagen.
Han skriver att rörligheten på bostadsmarknaden måste förbättras genom exempelvis ett förändrat uttag av reavinstskatten. Han anser att kapitalsvaga hushåll ska ges möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden genom att exempelvis som i Norge upplåta en form av bosparande och startlån som innebär att unga får låna till bostad med förmånliga villkor.

Kompetensförsörjning
Dessutom vill Sveriges Byggindustrier att ”en långsiktigt hållbar, jämn och ändamålsenlig produktion av bostäder säkerställs”, bland annat genom att kompetensförsörjningen till branschen tillgodoses. Organisationen menar också att det måste till infrastrukturinvesteringar som möjliggör bostadsbyggande.
– Först om vi genomför åtgärder inom de områden som vi föreslår, samtidigt som långsiktiga spelregler som sträcker sig över mandatperioder skapas, kan vi prata om historiska beslut för bostadsmarknaden, avslutar Björn Wellhagen.
Hela artikeln på: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/bidrag-till-byggforetag-minskar-konkurrensen-17318
Bilden: Björn Wellhagen, näringspolitisk chef vid Sveriges Byggindustrier. Foto: Rosie Alm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *