Succé för leverantörsträffar

Region Skånes leverantörsträffar i Stockholm drog runt 250 personer. Den första fulltecknades snabbt och ytterligare en strax därefter fick arrangeras. Louise Strand, inköpsdirektör i Region Skåne var både glad och nöjd med uppslutningen.
OFFENTLIGA AFFÄRER var på plats i den fullsatta lokalen på Vasagatan, strax intill Sthlm Central. Louise Strand inledde med att kort presentera regionen och dess mångskiftande verksamheter samt berätta vilka idéer man har bakom sitt sätt att upphandla. Region Skåne köper för sammantaget cirka sju (7) miljarder kronor om året.
Tänjer på spelplanen
”Vi håller oss inte i mitten utan vill tänja på spelplanen. Vi räds inte en överprövning utan hanterar det med hjälp av våra jurister. Varför inte tänka att vi ska öka antalet överprövningar i stället för att minska? Det är i alla fall ett mind set som gör medarbetarna trygga och det har inte resulterat i fler överprövningar”, förklarade Louise Strand.
Olle Sanfridsson, Koncerninköp Region Skåne, gav konkreta tips på hur man hittar affären, när det är dags, samt påminde om att alla upphandlingar som ska genomföras 2019 kan hittas på hemsidan.
”Glöm inte att vara ute i god tid och läs förfrågningsunderlaget”, sammanfattade han.
Bakgrunden till leverantörsträffarna är att Region Skåne söker fler leverantörer och smarta lösningar. Därför bjöd man in till leverantörsinformation med skånsk frukost i Stockholm den 31 januari.
Sämre konkurrens
Louise Strand oroar sig över de senaste årens utveckling med sämre konkurrens i de offentliga affärerna. Enligt ”Statistik om offentlig upphandling 2018″ från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket är det färre företag som deltar i offentliga upphandlingar. Det genomsnittliga antalet anbud har minskat från 4,8 per upphandling till 4,1 föra året.
Optimala lösningar
– Vi i Region Skåne strävar efter att göra bra affärer vilket innebär att vår verksamhet får optimala innovativa lösningar på sina behov till en låg totalkostnad säger Louise Strand. För att lyckas med det behöver vi öka konkurrensen och har som mål att få fler anbud i våra upphandlingar.
Fler träffar är på gång i Malmö och Köpenhamn.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.