Stort intresse för Offentliga Affärer i Almedalen

Offentliga Affärers stora seminariedag i Almedalen blev en välbesökt succé med aktuella ämnen, insatta talare och intresserad publik.
Seminariet om välfärdstjänster och andra allmännyttiga uppdrag var en av de absoluta höjdpunkterna. Det avslutade seminariedelen av dagen. Ska tjänsterna upphandlas och i så fall på vilka villkor, var grundfrågan. Regeringens utredare av framtidens äldreomsorg, Ellen Hausel Heldahl, pekade på LOV och sa att hon mycket väl kan tänka sig att valfriheten även kan omfatta de äldres måltider i framtiden.
Mattias Sylwan, SKL, hoppades på förenklingar i upphandling av välfärdstjänster som sjukvård och äldreomsorg. Han menar att nya EU-direktiv öppnar för sådana reformer. För övrigt menar han att medlemsländerna redan i dag har stor frihet när det gäller att utforma upphandlingsregler kring vård och omsorg enligt egna modeller.
Övriga i panelen var dock rörande överens om att grundprinciperna som transparens och proportionalitet alltid bör tillämpas.
Ulrica Dyrke, förbundsjurist och upphandlingsexpert på Företagarna, hyllade lagen om valfrihetssystem (LOV), som hon menar öppnat upp för framför allt kvinnor att starta företag i välfärdssektorn.
Helena Rosén Andersson, Advokatfirman Lindahl, uppmanade lagstiftaren att införa enklare upphandlingsregler och höll med om att EU:s nya direktiv öppnar upp för det. Hon var dock inte helt övertygad om att den svenske lagstiftaren verkligen kommer att förenkla regelverket.
Regelverket berördes även av Stefan Elg, Colligio, under ett tidigare seminariepass. Hans ämne var Direktupphandling – frihet under ansvar. En risk som Stefan Elg ser med den ökade beloppsgränsen för direktupphandling är att upphandlingsavdelningarnas ställning urholkas ute i kommunerna. Men han höll med om att direktupphandling kan underlätta i de mindre affärerna.
Ett annat panelsamtal, lett av Lars Arrhed Advokat på Advokatfirman Lindahl, redde ut begreppen kring affärsmässiga upphandlingar genom förhandling och innovationspartnerskap. Eva Sveman, SKL, menade att man borde ha släppt det helt fritt för upphandlande enheter att bestämma vilken upphandlingsform man vill använda, precis som fallet är i LUF. Stefan Holm, Almega, påpekade att en grundläggande fråga är om leverantörerna får vara med och ge sin syn på hur saker och ting kan lösas. Catarina Piper redde ut vilka upphandlingsformer som kan gå under innovationsupphandlings-flagg.
Kristina Lundin, upphandlingskonsult på Colligio, gav smarta och handfasta tips om vad man bör tänka på i komplexa tjänsteupphandlingar. De största utmaningarna finns i kravbilden och i utvärderingen, menade hon bl.a.
Mikael Engström från Advokatfirman Lindahl ledde ett seminarium där man ställde sig frågan; kan man som leverantör ljuga i anbudet och ändå vinna upphandlingen? Uppenbarligen har det skett. Olof Hallberg, advokat på Lindahls, påpekade att det inte finns någon skyldighet för upphandlande enhet att kontrollera sanningsenligheten i leverantörens svar på skallkrav. Lagen föreskriver bara att kraven ska vara möjliga att kontrollera. En omständighet som kanske frestar till lögnaktig uppgift i anbud kan vara att krav upplevs som ”onödiga” av leverantörerna.
Dagen avslutades med mingel på anrika Kallis senare på kvällen, ett event som alla deltagare kunde anmäla sig till genom att lämna sitt visitkort i seminarietältet. Här visade sig Visby från sin bästa sida. Medan kvällssolen sänkte sig över havet tilltog samtalet i styrka och gästerna trivdes alltmer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *