Svag ekonomi påverkar kommuner och landsting

Tillväxten blir svagare och arbetslösheten stiger i år, bedömer Sveriges Kommuner och Landsting. Minskade skatteintäkter gör att resultatet för 2012 försvagas med 300 miljoner kronor.

I Sveriges Kommuner och Landsting, SKLs bedömning beräknas svensk BNP öka med endast 1,0 procent i år mot 4,4 procent i fjol. Tillväxten i svensk ekonomi har under vintern stannat av, men ökar igen från och med i vår. Tillväxten blir dock väsentligt svagare än under 2010 och 2011 och arbetslösheten kommer därför att stiga något.

Sämre skatteunderlag och mindre skatteintäkter gör att kommunsektorns ekonomiska situation ser något mörkare ut 2012. Jämfört med beräkningarna i december månads makronytt försvagas resultatet med 300 miljoner kronor.

I dagarna har vi i media kunnat läsa om försiktig optimism från konjunkturanalytiker. SKL identifierar också vissa trendbrott och beräknar att BNP stiger med 2,5 procent under 2013 samtidigt som läget på arbetsmarknaden förbättras något.

– Även om det är alldeles för tidigt att blåsa faran över så går det inte att bortse från att allt fler tecken börjar peka i rätt riktning, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på SKL i ett pressmeddelande.

Lägre sysselsättning håller tillbaka skattunderlaget, men andra faktorer som ökade pensioner verkar i motsatt riktning. Sammantaget innebär det att för 2012 minskar skatteintäkterna med 0,6 miljarder och för 2013 beräknas de öka med 0,5 miljarder jämfört med vad SKL beräknade i december 2011.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *