”Svag EU-lag om konfliktmineraler”

Efter långa förhandlingar har EU nått en överenskommelse om stärkt kontroll av mineraler som utvinns i konfliktområden. Men förslaget är för tunt, menar Swedwatch.

I en ny rapport belyser Swedwatch behovet av en starkare reglering. Lagen borde omfatta fler företag än enbart importörer av råmineral, menar man.
– EU:s förslag är ett steg i rätt riktning. Men det berör endast en bråkdel av de mineraler som når unionen eftersom företag som tillhandahåller mineralrika produkter, till mobiler eller bilar, inte omfattas av kraven, säger Théo Jaekel, rapportförfattare på Swedwatch.
Mineraler som finns i vanliga produkter som mobiler, datorer och glödlampor utvinns till stor del i konfliktdrabbade länder, där väpnade grupper finansierar sin verksamhet genom illegal handel med mineralerna.
USA ligger före
I USA finns en lag som ålägger alla börsnoterade företag att kontrollera om det finns konfliktmineraler i deras leverantörskedja. Även OECD har utarbetat ett ramverk för att motarbeta illegal handel. Inom EU finns inget motsvarande, men förra veckan nådde EU-parlamentet och rådet en överenskommelse. Enligt förslaget blir det obligatoriskt för företag som importerar tenn, tantal, volfram och guld till EU att spåra mineralerna till gruvan och att genomföra riskanalyser.
I den nya rapporten belyser Swedwatch behovet av en starkare EU-reglering kring konfliktmineraler. Rapporten bygger på en granskning av hur existerande internationell och lokal lagstiftning fungerat i praktiken, med Kongo som exempel. En central slutsats är att regleringen även borde omfatta företag nedåt i värdekedjan, som återförsäljare av produkter som innehåller mineraler, till exempel mobiltelefontillverkare. Rapporten är kritisk till EU:s inställning att det skulle vara alltför betungande för företagen:
– Till skillnad mot EU-förslaget inkluderar OECD:s ramverk samtliga företag i värdekedjan, men genom att kraven är anpassade efter företags storlek och kapacitet finns en inbyggd flexibilitet, säger Théo Jaekel.
Swedwatch rekommenderar den svenska regeringen att implementera mer långtgående krav för svenska företag, för att täcka hela leverantörskedjan av mineraler. Ansvarsfulla företag bör leva upp till det internationellt accepterade OECD-ramverket, inte enbart luta sig mot en svag EU-lagstiftning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.