Svårt att släppa taget om myndighetsdata

Sedan i somras måste myndigheter tillhandahålla offentliga data som kan vara intressanta för kommersiella e-tjänster. Men tillämpningen haltar visar en rapport från Statskontoret.

Myndigheter förvaltar stora mängder information och data som kan användas kommersiellt. Sedan den 1 juli 2010 infördes lagstiftning för att öka tillgängligheten till myndigheters data. Företag inom informationssektorn ska kunna använda offentlig information för att skapa nya informationsprodukter och -tjänster. Exempel på sådan data är väderinformation, kartinformation och officiell statistik.

Enligt lagen får en myndighet lov att ge exklusiv rätt att vidareutnyttja handlingar, men bara om det är nödvändigt för att tillhandahålla en tjänst av allmänt intresse.

Statskontorets har kartlagt i vilken utsträckning statliga och kommunala myndigheter beviljat exklusiva rätter. Kartläggningen visar att det finns oklarheter kring hur begreppet exklusiv rätt ska definieras. Statskontoret föreslår därför att E-delegationen bör ha ansvar för arbetet att tydliggöra begreppet exklusiv rätt för myndigheterna.

Kartläggningen visar att fem statliga myndigheter Bokföringsnämnden, Lantmäteriverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket och Skatteverket uppger att de har beviljat exklusiv rätt för en eller flera företag att vidareutnyttja myndigheternas handlingar. Även Landstinget i Dalarna uppger att de har beviljat en exklusiv rätt.

Statskontoret skriver i sin rapport:
”Utifrån hur vissa licensavtalskonstruktioner beskrivits i enkätsvaren kan det ligga nära till hands att anta att dessa kan innebära att alla vidareutnyttjare inte får tillgång till handlingar på lika villkor.”

Källa: Statskontoret

 

{jcomments on}

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *