Svårt få till resfria möten

Svenska myndigheter investerar i videokonferens. Ändå ökar resandet, visar en undersökning.
98 procent av Sveriges myndigheter har under det senaste året använt teknik för video- och telekonferenser för att minska antalet tjänsteresor, enligt rapporten Miljöledning i staten. Ändå ökar koldioxidutsläppen från myndigheternas resor och transporter.
Teknik för video- och telekonferenser börjar få en allt viktigare roll inom företag och myndigheter. Ändå visar miljörapporten att de redovisade koldioxidutsläppen från myndigheternas resor och transporter, totalt, ökar. Dessutom konstaterar projektet ”Resfria möten i myndigheter” (REMM) att två tredjedelar av myndigheterna väljer att resa för att ta ett möte, även fast de erbjudits resfria alternativ. ”Resfria möten i myndigheter” är ett projekt som Trafikverket drev under 2011 till 2013 på uppdrag av regeringen. Målet var att minska miljöbelastningen genom att öka och vidareutveckla resfria möten inom och mellan myndigheter.
– En satsning på resfri teknik innebär inte automatiskt att det resulterar i en minskning av arbetsresor, det krävs utbildning och riktlinjer för att få personalen att verkligen använda den befintliga tekniken, säger Ulf Pilerot, projektledare för Trafikverkets initiativ Resfria Möten i Myndigheter.
Problematiken ligger enligt Ulf i inarbetade arbetssätt där resorna är en naturlig del av arbetet. Dessutom tror han att det är många som uppskattar resandet och tar tillfället i akt när de får möjlighet. Ulf ser att lösningen handlar om satsningar på information och utbildning för att få de anställda att utnyttja den nya tekniken till fullo. Dessutom understryker han vikten av ett parallellt arbete, för att undvika att tekniken endast blir ett ytterligare komplement till de traditionella mötesformerna. Den stora potentialen med resfria möten riskerar då att gå förlorad.
Arbetet är ännu inte i hamn, men enligt Polycom (Nasdaq: PLCM), global ledare av öppna standardbaserade lösningar för unified communications, senaste undersökning syns en ljusnande framtid. Där presenteras hur videokonferens i allt större utsträckning börjar bli en standardlösning inom företag, i så pass stor utsträckning att verktyget tros bli det mest efterfrågade inom företagskommunikation 2016. Att använda videokonferenslösningar leder enligt de tillfrågade användarna till bättre samarbete mellan geografiskt spridda kollegor (54 procent), ökad tydlighet i ämnen som diskuteras (45 procent) och mer effektiva möten (44 procent).
Naturvårdsverkets Rapport om Miljöledning i staten är en sammanställning av resultatet från statliga myndigheters miljöledningssystem för 2013. Rapporten innehåller bland annat en rankinglista över hur långt myndigheterna har kommit i sitt arbete.
Undersökningen “Global View: Business Video Conferencing Usage and Trends” genomfördes av Redshift Research på uppdrag av Polycom, Inc. Data samlades in från 1205 beslutfattare inom näringslivet i fyra nyckelregioner och 12 länder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *