Svensk digitalisering på efterkälken

Sverige halkar efter övriga Norden i digitaliseringen av offentlig sektor.
Det visar Capgeminis årliga kartläggning av offentliga e-tjänster, eGovernment Benchmark Report, som genomförs på uppdrag av EU-kommissionen för trettonde året i rad. Rapporten publiceras samtidigt som OFFENTLIGA AFFÄRER drar igång eFörvaltningsdagarna 2016 på Älvsjömässan i Stockholm.
– Omedelbara åtgärder behövs om vi inte ska hamna ännu mer på efterkälken, säger Arne Kåhre, enhetschef offentlig sektor på Capgemini.
Estland och Malta toppar
Digitaliseringen av den offentliga sektorn i Sverige går långsammare än i de nordiska grannländerna, samtidigt som avståndet krymper till övriga Europa. Störst framsteg visar fortfarande Estland och Malta.
Arne Kåhre, Capgemini, anser att svenska myndigheter är väl medvetna om att medborgarna förväntar sig samma nivå på digitala medborgartjänster som på de privata aktörernas digitala lösningar. Han tillägger att årets rapport visar att offentlig sektor i Sverige, som var tidigt ute med sina e-tjänster, nu stagnerat, inte bara jämfört med privata aktörer utan också jämfört med de ledande ländernas myndighetslösningar.
Digital mognadsgrad
Sveriges offentliga sektor rankas fortfarande högt i Europa gällande e-tjänster och tillhör den ”gyllene diagonalen” av länder som visar en högre digital mognadsgrad än det europeiska genomsnittet. Men Sverige är samtidigt sämst i Norden inom tre av de fyra kärnområden som undersökningen utgår från: användarvänlighet, transparens kring information och tekniska förutsättningar för en säker användning av e-tjänster.
De nordiska grannländerna visar inte bara upp ett bättre resultat än Sverige i absoluta tal utan även i utvecklingen av offentliga e-tjänster över tid. Ett område som sticker ut är tekniska förutsättningar för säker användning av e-tjänster – exempelvis e-legitimation och single sign on (SSO) – där de nordiska länderna visar på en tvåsiffrig tillväxt (11-15 procentenheter). Samtidigt som Sverige endast har ökat med två (2) procentenheter under samma period.
Kopierar pappersblanketter
Arne Kåhre på Capgemini menar att dagens e-förvaltningstjänster till stor del är digitala kopior av motsvarande pappersblanketter och att varannan svensk e-tjänst har svag eller ingen anpassning till smarta telefoner och läsplattor. Han menar att Sverige har alla möjligheter att bli ledande igen, men behöver ta nästa steg i den digitala utvecklingen.
– Medborgarnas användarupplevelser kommer att förbättras väsentligt när myndigheterna utgår från användarens förutsättningar och behov, samt vilken information som är relevant i varje ögonblick av den aktuella kundresan, säger Arne Kåhre.
Stort förbättringsbehov
Rapporten visar även hur det står till med det digitala stödet  inom olika livshändelser och har granskat de offentliga e-tjänster som medborgare och företag behöver använda. Stort förbättringsbehov finns framförallt bland de e-tjänster som riktar sig till arbetssökande, där användarvänlighet och transparens rankas lågt.

0 thoughts on “Svensk digitalisering på efterkälken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.