Svensk sjukvård behåller topposition

SKL har lagt fram en rapport där svensk hälso- och sjukvård jämförts med sjukvården i 15 andra länder. Rapporten visar att Sverige är fortsatt i topp när det gäller medicinska resultat.
Men på andra områden ligger Sverige längre ner i rankingen, till exempel när det gäller information samt förmågan att under vårdprocessen skapa trygghet genom att svara upp mot patienternas förväntningar när det gäller service, delaktighet och bemötande.
I de tre jämförelser som ingår i rapporten rankas Sverige som nr 3 av 11 länder (The Commonwealth Fund), nr 6 av 17 länder (Conference Board of Canada) och som nr 13 av 30 länder (Health Consumer Powerhouse).

”Det här är faktorer som i ökande omfattning speglas i media och i debatten om sjukvården, och som tenderar att skapa en negativ bild av svensk sjukvård. Därför måste svensk vård sträva mot att med bibehållen kvalitet och effektivitet i världsklass också nå världstopp i bemötande, delaktighet och tillgänglighet”, skriver Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting på organisationens webbplats den 15 juni 2015.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *