Svenska företag vinner banbrytande upphandling

Två svenska företag har fått en unik möjlighet i den första paneuropeiska förkommersiella upphandlingen, projekt SILVER. Upphandlingen syftar till att utveckla robotikbaserade lösningar som ska öka livskvaliteten för äldre.

De svenska företagen Bestic AB och Bioservo Technologies AB fick bäst poäng i utvärderingen och får nu finansiering för att i ett första steg utveckla sina robotiklösningar vidare i en konceptstudie. Goda möjligheter finns att företagen därefter även får utveckla prototyper och testserier i senare stadier i upphandlingen.

Syftet med Projekt SILVER är att upphandla utveckling av nya tekniska lösningar som baseras på de senaste årens framsteg inom robotik. Lösningarna ska ge äldre människor ett tryggare och värdigare vardagsliv och möta Europas utmaning med en åldrande befolkning.

SILVER (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics) är ett europeiskt konsortium från Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Finland och Sverige. Från Sverige deltar VINNOVA och Västerås stad.

KÄLLA: VINNOVA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *