SKL lanserar webbplats för uppföljning


Hur kan kommuner och landsting arbeta för att undvika fler vårdskandaler och säkra kvaliteten i välfärden? SKL lanserar nu webbplatsen Uppföljningsguiden som innehåller information, metoder och erfarenheter.

Uppföljning handlar om en balans mellan att kontrollera verksamheten och samtidigt låta den utvecklas, oavsett regiform. I Uppföljningsguiden finns kunskapsmaterial som anpassat till lokala förutsättningar kan bidra till ett framgångsrikt uppföljningsarbete och en kvalitetssäkring av välfärden.

– Att ställa kvalitetskrav på verksamheter och att sedan följa upp så att det blir så som det var tänkt, är synnerligen viktigt för alla verksamheter. Vi hoppas att detta kan bidra till att stödja kommuner och landsting i arbetet med att säkra kvaliteten i verksamheter som skola, förskola, vård och omsorg, säger Håkan Sörman, vd på SKL.

Guiden innehåller övergripande information om hur arbetet med uppföljning kan göras och ett konkret metodstöd. I guiden finns också ett processtöd för det praktiska uppföljningsarbetets olika steg. Detta är illustrerat med exempel på framgångsrika uppföljnings- och kvalitetsarbeten i hela landet.

Uppföljningsguiden riktar sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner som ansvarar för eller arbetar med uppföljning och kvalitetssäkring av välfärdstjänster inom hälsa, vård och omsorg samt förskola och skola.

SKL har inom ramen för några av SKL:s prioriterade frågor, Kvalitetssäkrad välfärd och Bättre liv för sjuka äldre, tagit fram Uppföljningsguiden.

KÄLLA: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *