Svenska staten går med plus

Saldot i statens budget för mars blev ett överskott på 8,9 miljarder kronor. Det bidrar till ett budgetöverskott på 71,0 miljarder kronor för det första kvartalet 2016. Det positiva saldot beror främst på högre skatteinbetalningar. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.
De totala inkomsterna för mars 2016 blev 89,9 miljarder kronor, vilket är 17,6 miljarder kronor högre än i mars 2015. Det beror framför allt på högre inbetalningar till skattekonto, meddelar Ekonomistyrningsverket, ESV.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i mars till 80,9 miljarder kronor. Det är 6,9 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. De beror bland annat på större utbetalningar av internationellt bistånd.
Saldot i statens budget för mars blev ett överskott på 8,9 miljarder kronor. Det är 10,7 miljarder kronor bättre än i mars 2015.

Bättre budgetsaldo
Inkomsterna för det första kvartalet 2016 blev 296,8 miljarder kronor. Det är 53,0 miljarder kronor högre än för samma period 2015. Orsaken är främst högre inkomster från juridiska personers inkomstskatt och mervärdesskatt.
De totala utgifterna för första kvartalet uppgick till 225,8 miljarder kronor. Det är 5,0 miljarder kronor högre än för samma period föregående år. Det högre utfallet förklaras främst av högre utgifter för Hälsovård, sjukvård och omsorg samt Migration.
Budgetsaldot hittills i år visar ett överskott på 71,0 miljarder kronor, vilket är 48,1 miljarder kronor bättre än första kvartalet 2015.
Fakta ESV
ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *