Svenskar ser fördelar med hemarbete

Drygt hälften (53 procent) av svenska anställda arbetar hemifrån heltid eller deltid. Och många svenska anställda ser fördelarna med hemarbete. 51 procent menar att det blivit bättre och bättre med tiden att arbeta från hemmet.

Det visar en undersökning från företaget Netigate. Undersökningen visar hur svenska anställda vill att arbetsgivare ska hantera hemarbete efter pandemin.

– En större andel personer jobbar hemifrån i år 2021 än under pandemins intåg i mars 2020, säger Sophie Hedestad, marknadschef på Netigate, som OFFENTLIGA AFFÄRER kontaktat.

Sophie Hedestad, Netigate.

73 procent av de som svarat uppger att d vill arbeta både hemifrån och från ordinarie arbetsplats när smittspridningen upphört. 47 procent av de tillfrågade arbetar från sinordinarie arbetsplats, 32 procent arbetar hemifrån och 21 procent arbetar både hemifrån och på sin ordinarie arbetsplats.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Sophie Hedestad, marknadschef på Netigate.

Kommer ni att göra fler undersökningar för att kunna jämföra över tid?
– Absolut, vi har gjort en tidigare mätning med fler frågor. Netigate har sedan pandemins inträde gjort flertalet studier kring hemarbete och hur personer som arbetar hemifrån har det. I den senaste mätningen kan vi se att personer som leder sitt arbete ifrån hemmet trivs bättre och bättre. En större andel personer jobbar hemifrån i år 2021 än under pandemins intåg i mars 2020.

Vilka tror du har intresse av att ta del av resultatet i undersökningen?
– Vi har följt vilka som varit intresserad av denna typ av insikter och det har visat sig vara ett brett intresse.

  • Chefer och ledare vill veta hur man ska leda på distans.
  • Forskare och universitet har använt data till deras forskningsrapporter.
  • Personer på HR-avdelningar har kunnat jämföra sina interna medarbetarundersökningar kring hemarbete med Netigates data för att se hur deras företag korrelerar.
  • Medarbetare och personer som leder sitt arbete ifrån hemmet har varit nyfikna på hur andra anställda har det hemifrån.

– Som sagt, intresset har varit brett, detta är en fråga som påverkar samhällsstrukturen och näringslivet. Arbetsplatser som tar till sig det nya sättet att arbeta kommer att nå konkurrensfördelar. Hur vi hanterar hemarbete kommer ha långtgående konsekvenser på samhället.

Berätta kort om Netigate!
– Netigate hjälper tusentals företag världen över att förstå sina kunder och medarbetare. Netigate är ett IT-företag och kunderna använder Netigates digitala plattform för att skicka ut undersökningar via email eller SMS. Med hjälp av data från undersökningarna kan Netigates kunder fatta data-drivna och informerade beslut. Med Netigate kan företag göra bland annat kundundersökningar och medarbetarundersökningar. Företaget har 130 medarbetare på tre kontor i Stockholm, Oslo och Frankfurt.

Något som du vill tillägga?
– Digitaliseringen har fått en skjuts av coronapandemin. Vi kommer att se nya företagsidéer växa fram och företag som inte digitaliserar sig kommer inte att överleva. Resebranschen och hotellindustrin kommer få det fortsatt tufft eftersom alltfler kommer att ta digitala möten istället för att resa på affärsmöten.

– Företag med kontor utanför stadskärnan kommer överväga att säga upp sina kontorsavtal och överväga mer flexibla kontorshotell inne i stadskärnan. Efter pandemin kommer man åka till ordinarie arbetsplats för att kommunicera, samarbeta och vara kreativ, vilket ställer högre krav på arbetsplatserna. Medarbetare kommer sitta hemma och arbeta när man behöver koncentration.
Om undersökningen
Undersökningen är riksrepresentativ, vilket betyder att respondenterna har en jämn fördelning av kön, ålder, region, inkomstnivå och så vidare. Företaget har frågat 2055 slumpmässigt utvalda individer som jobbar heltid eller deltid på arbetsplatser runtom i

Sverige. Undersökningen genomfördes mellan den 14 januari 2021 till och med 18 januari 2021.

Läs rapporten här.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *