Svenskt-danskt sam­arbete om vård­platser

Region Skåne och Region Hovedstaden har tecknat ett ramavtal om att vid behov kunna hjälpa varandra med patienter när kapaciteten inte finns i den egna verksamheten.

Förutsättningarna för att parterna ska kunna använda avtalet är att det saknas vårdplatser och/eller mottagnings- och operationsresurser på någon sida sundet och att den andra parten har ledig kapacitet för att kunna avlasta. Avtalet omfattar vård av både akuta och icke akuta patienter inom alla discipliner, till exempel ortopedi, kirurgi, medicin och neonatalvård.

– Vid ett sådant här gränsöverskridande samarbete är det oerhört viktigt att fokus ligger på patientsäkerheten och medicinsk kvalitet. Patienterna ska känna sig lika trygga oavsett om de vårdas på ett svenskt eller ett danskt sjukhus. Likaså ska båda parterna känna sig trygga i hur de ska hantera alla praktiska frågor med patienterna på sjukhusen, säger Pia Lundbom som är ledningsstrateg i Region Skåne och som är en av dem som har varit med om att ta fram avtalet.

Kvalitet och säkerhet viktigt
I avtalet finns tydliga riktlinjer för hur kvalitet och säkerhet ska kunna säkras då patienterna skickas över landsgränserna. Det handlar bland annat om hur journaler och remisser ska hanteras, medicinsk dokumentation och sekretess samt gemensamma rutiner för när patienter kan skrivas ut från ett sjukhus.  

– Hur mycket vi kommer att hjälpa varandra i praktiken är svårt att säga. Hittills har regionerna endast hjälpt varandra ett par gånger de senaste åren och då har det gällt akuta patienter som behövt specialistvård, men med ett ramavtal finns det förutsättningar för att samarbeta om även planerad vård och det är alltid bra att ha arbetat fram gemensamma rutiner, säger Pia Lundbom.

Fler gemensamma planer för framtiden
Samtal förs nu också om att framöver bygga upp ett gemensamt högspecialiserat centrum för ofrivillig barnlöshet. Tanken är att patienter med sällsynta sjukdomar ska kunna få hjälp där, till exempel kvinnor som drabbats av cancer och som behöver frysa ner sina äggstockar innan de påbörjar en cancerbehandling.

Källa: Region Skåne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *