Sverige bäst på grön upphandling

I en ny, omfattande EU-studie om grön och hållbar offentlig upphandling placerar sig Sverige och Miljöstyrningsrådet sig i topp jämfört med andra ledande medlemsländer.

 

Pressmeddelande

Miljöstyrningsrådets arbete med att ta fram konkreta hjälpmedel och miljökrav för offentlig upphandling får högst betyg av alla.

Det är roligt och prestigefyllt att hamna överst i den här rankingen, tycker Sven-Olof Ryding VD på Miljöstyrningsrådet. Miljöstyrningsrådet hade aldrig lyckats uppnå så hög kvalitet i sitt upphandlingsarbete utan det långsiktiga ekonomiska stödet och förtroendet från våra politiker. Det gör att vi kan upprätthålla en särskild spetskompetens inom hållbar upphandling även internationellt sett, Att ställa relevanta miljö- och andra hållbarhetskrav i upphandlingar är en prioriterad fråga i Sverige, berättar han vidare.

När Lagen om offentlig upphandling (LOU) förnyades i juli 2010 ändrades skrivningen från att man får ställa miljökrav till att man bör ställa miljö- och sociala krav i offentliga upphandlingar.

EU-studien utvärderade olika länders arbete med att ta fram upphandlingskriterier, det vill säga hjälpmedel till upphandlare i form av miljökrav med tillhörande förslag till lämpliga verifikat, utifrån flera utgångspunkter. Till exempel ambitionen i arbetet, öppenheten, omfattningen av arbetet, relevansen i underlagsmaterialet, tiden att utveckla hjälpmedlen, kvalitetssäkring, kommunikation och i vilken omfattning miljökraven används i praktiken.

Miljöstyrningsrådets arbete med att ständigt utveckla metoden och arbetsprocessen för att arbeta fram miljö- och andra hållbarhetskrav i upphandlingen och att vara ett språkrör för alla parter i samhället som deltar i arbetet borgar för ett gott resultat. Det, tillsammans med vår juridiska och vetenskapliga granskning, gör att våra krav är drivande, följer LOU och fungerar även upphandlingstekniskt på marknaden, berättar Peter Nohrstedt, ansvarig för upphandlingsverksamheten på Miljöstyrningsrådet.

Ett viktigt syfte med studien för EU-kommissionen var att få kunskap om hur utvecklingen av hållbarhetskriterier går till i olika medlemsländer som underlag för det EU-gemensamma arbetet framöver. Miljöstyrningsrådet för nu diskussioner om att Sverige ska bli det första land som hjälper EU-kommissionen att ta fram EU-gemensamma upphandlingskriterier.

Eftersom den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter ca 500 miljarder kronor varje år blir upphandlingen ett kraftfullt verktyg för att påverka vår framtida miljö. En tidigare EU-undersökning som gjordes i fjol av Pricewaterhouse Coopers visade också att miljöanpassad upphandling kan vara lönsamt. Även om gröna produkter ibland är dyrare att köpa in kan det kompenseras av lägre kostnader mätt över hela livscykeln. För svenskt vidkommande uppskattades denna besparing för de produktgrupper som studerades till ca 6 miljarder kronor per år.

Källa: Miljöstyrningsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *