Sverige behöver fler solceller

Varje år på senare tid har Sverige fördubblat solcellskapaciteten. Men vi ökar från en mycket låg nivå, framhåller Energimyndigheten.
Sverige behöver alltså mer energi från solen, menar Energimyndigheten och hänvisar till att det införts ett stöd för småskaliga solcellsanläggningar. Det är regeringen som avsatt en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökande lämnar in sin ansökan till länsstyrelsen via Boverkets portal. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner.
Från och med 1 januari 2015 går det att få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet, enligt Energimyndighetens webbplats.
Använt sedan 70-talet
Solceller har använts i Sverige sedan 70-talet. Från början användes främst fristående system utan möjlighet att ansluta sig till elnätet; fyrar, båtar, sommarstugor och husvagnar. Sådana anläggningar utgör ännu en stabil marknad i Sverige.
På senare tid ökar stadigt intresset för att bygga solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet. Tekniken har blivit billigare och det finns i dag finns olika sätt att få stöd för den som vill producera el från solen.

Energimyndigheten testar
Energimyndigheten har genomfört tester av nio olika moduler för solceller. Testerna visar att solcellsmodulerna står pall för svenskt klimat som snö och is. De klarar även hållbarhetstesterna. I ett solcellssystem finns en eller flera växelriktare. De utgör systemets hjärta och Energimyndigheten har testat även dessa för att utröna hur effektiva de är och hur bra de klarar att producera elektricitet.
I rapporten ”National Survey Report of PV power applications in Sweden 2015” ges en bild av hur mycket installerad solcellseffekt det finns i Sverige. Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det solceller som förmår producera ungefär 127 MW i landet. Rapporten beskriver dessutom kostnadsutvecklingen på senare år samt att solceller har blivit billigare.
Verkningsgrad
Marknadens vanligaste solcellsmoduler har i dag en verkningsgrad på cirka 15 procent. Det innebär att 15 procent av den solenergi som träffar solcellsmodulen omvandlas till el. Resten reflekteras eller förvandlas till värme och ytterligare en del av energin går förlorad i systemet innan elen kan användas. Detta innebär att 14 procent av solens energi kan bli användbar el. Sådana verkningsgrader innebär att en kvadratmeter solceller ger 150 watt en dag då solen skiner i Sverige.
Priset varierar
En ny anläggning på 1 kilowatt, placerad på en yta som inte är skuggad och rakt mot söder, med 30 till 50 graders lutning, producerar i Sverige cirka 950 kilowattimmar per år och tar upp en yta av sju kvadratmeter. Priset för installationen kan variera mycket och har sjunkit stadigt under de senaste åren på grund av minskande priser på den globala marknaden.
Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. Att installera solceller är en långsiktig investering. När solen skiner producerar man sin egen el, men de dagar då solen inte skiner köper man el via sitt elbolag, precis som vanligt.
Anpassa storleken
En solcellsanläggning inkopplad på fastighetens elsystem levererar i första hand el till den egna fastigheten. Beroende på hur stor solcellsanläggningen är och vilket elbehov fastigheten har kan det uppstå tillfällen då solcellerna producerar mer el än vad fastigheten behöver. Överskottet kan då matas ut på det externa elnätet.
Elnätsbolaget säkerställer att den el som matas ut mäts på ett korrekt sätt. Överskottselen kan sedan säljas till företag som är villigt att betala för den. På senare tid har det dykt upp allt fler elhandelsbolag som vill köpa även små mängder el från till exempel privatägda solcellsanläggningar.
Kontrollera bygglov
Innan man sätter igång att installera bör man kontrollera med kommunen om det krävs bygglov för solceller på fastigheten. Utrustningen måste också vara godkänd för att användas i elnätet. Den elektriska anslutningen ska göras av en behörig elektriker, eftersom det är viktigt att den elektriska utrustningen installeras korrekt och säkert.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.