”Sverige bör tillverka eget vaccin”

Även om ett Coronavaccin kommer på plats riskerar Sverige att hamna sist i kön och i värsta fall bli helt utan, larmar ekonomiprofessorn Rikard Forslid, som de senaste 15 åren pläderat för en inhemsk produktion av vaccin.

Ekonomiprofessorn menar att man står sig slätt i ett krisläge när man saknar inhemsk produktion. Då betyder ett kontrakt på ett papper inte speciellt mycket, säger han i en intervju med fPlus.

Rikard Forslid.

Rikard Forslid har i sitt pläderande för inhemsk produktion av vaccin mött en stenvägg, anser han själv. Anläggandet av en fabrik var aktuellt runt 2005, men hamnade mellan stolarna när en ny regering tillträdde. Sedan dess har alla regeringar funnit frågan ointressant, tycker professorn.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde frågan till Rikard Forslid om han inte genom åren mött någon respons alls i politiska kretsar på sina tankegångar om en egen svensk vaccinproduktion?
– Det har varit olika personer i politisk ställning som förklarat sig intresserade genom åren men någon produktion har inte kommit till stånd. Ett problem är att det är ganska svårt/dyrt att få till någon typ av produktionsenhet under en pandemi, men när pandemin väl är över försvinner intresset att göra något.

Hur skulle en eventuell process mot ett genomförande av en inhemsk vaccinproduktion gå till, enligt din uppfattning?
– Jag har ingen kompetens att avgöra hur man bäst borde organisera genomförandet, men någon form av offentlig-privat samverkan måste det väl vara.

Kvar i startgroparna
I intervjun med fPlus pekar Rikard Forslid på att andra länder redan har egen vaccinproduktion, flera har redan skrivit kontrakt och dammsugit världsmarknaden på ett kommande vaccin. Den svenska regeringen och ansvariga myndigheter har knappt kommit ur startgroparna, menar professorn.

Han tillägger att det tidigare fanns många vaccintillverkare i världen men att de numera är få.

Fyra stora aktörer
– Marknaden domineras av fyra stora aktörer, varav två ligger i USA. Hur många vaccinsprutor tror du att Trump kommer att släppa ut från USA innan det amerikanska folket är vaccinerat, frågar han retoriskt.

Kanske kommer länderna i Europa att vara sjystare och dela med sig av vaccinet till övriga länder, hoppas han, men finner det samtidigt tveksamt. Han pekar på det exportstopp som flera länder i världen, bland annat Tyskland, införde i mitten av mars, för export av medicinska munskydd och annan medicinsk utrustning.

Läs hela intervjun med Rikard Forslid på fPlus.

OFFENTLIGA AFFÄRER kan avslutningsvis konstatera att professorn har stöd på det nordiska planet. I Nordiska ministerrådet finns en instans som heter Gränshinderrrådet där bl.a. svensken Sven-Erik Bucht, tidigare S-minister, sitter med. Han föreslår att de nordiska länderna gemensamt ska starta en vaccinfabrik, enligt Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri (2020, Häfte 2).

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.