Sverige drar tillbaka förslag om miljösmarta matval

– Miljöhänsyn får stå tillbaka för frihandeln, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson, med anledning av att regeringskansliet beslutat dra tillbaka Livsmedelsverkets förslag till EU om råd om miljösmarta matval.

– I EU:s lagstiftning finns utrymme för att miljöhänsyn får påverka frihandeln om miljönyttan står i proportion till effekterna på handeln. Det är synd att vi inte får någon prövning av om nyttan av råden överväger de eventuellt handelshindrande effekterna. Det finns stor efterfrågan på information som kan hjälpa konsumenterna att välja mat som är bra både för hälsan och miljön, säger Inger Andersson.

Bakgrunden är att Sverige, genom Livsmedelsverket, som första land i EU i maj 2009 anmälde förslag till råd om miljösmarta matval till EU för så kallad notifiering. Det gör man när man tror att det finns risk att åtgärder kan krocka med befintlig EU-lagstiftning. Syftet med att notifiera är att ge övriga medlemsländer möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

EU-kommissionen och Rumänien ansåg att förslagen uppmuntrar till köp av svenska varor på bekostnad av varor från andra länder, vilket motverkar principen om fri rörlighet på den gemensamma marknaden.

Intresse från Europa
Livsmedelsverket har därefter, i samarbete med Naturvårdsverket och Jordbruksverket, sett över formuleringarna i förslaget. Till exempel har uttrycket ”närproducerat” tagits bort och de underliggande miljöfaktorerna, som användningen av växtskyddsmedel, effekten på den biologiska mångfalden och transporternas betydelse, lyfts fram i stället. De redigerade råden har sedan beretts vidare i regeringskansliet.

– För att tillgodose alla inblandade svenska intressenter hade så stor omarbetning av råden krävts att de till slut skulle ha blivit för urvattnade för att vara användbara för konsumenten. Vi hade då inte heller kunnat garantera den vetenskapliga grunden för våra råd, säger Inger Andersson.

– Livsmedelsverkets miljösmarta matval är något helt nytt i EU, och frågan har fått stor uppmärksamhet från många håll. Storbritannien, liksom Danmark och Norge, är nu på gång med liknande råd. Från Livsmedelsverkets sida ska vi fundera över hur vi kan gå vidare med frågan, säger Inger Andersson, Livsmedelsverkets generaldirektör.

Källa: Livsmedelsverket

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *