Sverige får nationell patient­översikt

Nu pågår utrullningen av Nationell patientöversikt, NPÖ, i hela landet. Tre landsting har anslutit sig och under året följer fler landsting, kommuner och privata vårdgivare.

Via NPÖ kommer vårdgivare kunna ta del av patienters eventuella diagnoser, andra vårdkontakter, uppmärksamhetssignal, ordinerade och förskrivna läkemedel och vårddokumentation. I ett nästa steg ska det också vara möjligt att följa patientens labsvar.

– Tillgång till gemensam information över organisationsgränserna ger en bättre helhetsbild. Det gör att vi lättare kan samordna våra insatser mellan landsting och kommun, konstaterar Monica Johansson, vård- och omsorgsnämndens ordförande i Katrineholms kommun.

För patienten/brukaren innebär det en mer effektiv och säker vård. Landstingen i Örebro och Sörmland är anslutna sedan tidigare. Under året ansluter flera vårdgivare- exempelvis Västra Götalandsregionen, Landstinget i Östergötland och Landstinget Västernorrland, Landstinget Blekinge, Nyköpings kommun, TioHundra samt Capio S:t Görans Sjukhus.

Som tredje landsting har Jönköpings län anslutit Nationell patientöversikt.

– Vi är glada att Jönköping nu börjar använda NPÖ, och att ytterligare landsting och kommuner planerar starta under hösten. Fler och fler ser nyttan med NPÖ vilket stimulerar fler vårdgivare att ansluta sig så att NPÖ blir rikstäckande, säger Jan-Olov Strandberg, chef programområde vårdtjänster på Inera AB.

– Det har varit ett intensivt arbete inom verksamheten. Det är första gången journalsystemet Cosmic ansluts till nationell patientöversikt och projektet har bland annat översatt begrepp som används i det journalsystemet till nationellt använda begrepp. Arbetet har fungerat fint och nu tror jag att det blir lättare för nästa landsting som ska ansluta Nationell patientöversikt och har Cosmic, säger Lennart Holeby, projektledare för NPÖ införandet i landstinget i Jönköpings län.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *