Sverige femma i digitalisering

Brister i bredbandsutbyggnaden gör att Sverige inte ligger högre på världsrankingen gällande digital utveckling. Det sa Vincenzo Aquaro, chef för FN:s digitaliseringsorgan på E-förvaltningsdagarna.
Danmark, Australien, Sydkorea och Storbritannien är före Sverige som ligger på femte plats följt av Finland, Singapore, Nya Zealand, Frankrike och Japan. De parametrar som mäts är samhällsservice on line, telekom-infrastruktur och nivån på digitalisering i befolkningen (”human capital index”).
Mr. Aquaro var förste talare efter Stockholm Stads IT-chef Susanna Engman som hälsade deltagarna välkomna och uttryckte stolthet och glädje över att huvudstaden är värdstad för årets E-förvaltningsdagar.
– Ni gör trots allt ett jättebra jobb, underströk Mr. Aqario.
Han pekade på alla de verktyg som kan hjälpa staterna att bidra till att FN:s medlemsstater kan snabba på sin digitalisering. I det organ där Mr. Aqario är verksam genomförs globala studier av hur långt länderna kommit i sin utveckling på området. Här finns också den årliga sammanställning som kan hjälpa nationerna att gå vidare på området.

Det bästa för medborgarna
Anna Eriksson, gd på DIGG, Myndighetens för digital förvaltning, menade i sitt anförande att digitalisering inte handlar om att jämföra sig med andra utan att utifrån Sveriges förutsättningar göra det bästa för medborgarna.
Den nya myndigheten har ett uppdrag att samordna gemensamma behov i offentlig sektor, projekleda digitaliseringsarbeten och jobba för en förvaltningsgemensam ”arkitektur” och struktur på området. Digitalisering och IT är inte längre en fråga för datanördar och IT-avdelningarna utan för alla i verksamheten.
E-förvaltningsdagarna är alltså igång med topptalare på plats, prisutdelning, fördjupande seminarier och erfarenhetsutbyte.
Jan Eliasson.
Efter Vincenzo Aquario äntrade ingen mindre än Jan Eliasson scenen, diplomat och f.d. vice generalsekreterare i FN. OFFENTLIGA AFFÄRER återkommer till hans föredrag i särskild ordning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *