Sverige fördjupar försvarssamarbete

Sverige fördjupar försvarssamarbetet med Norge och Finland. Ett möjligt resultat av detta är koordinerad operationsplanering för geografiska områden av gemensamt intresse, exempelvis de norra delarna av Finland, Norge och Sverige.

– Nu undertecknar vi en trilateral avsiktsförklaring, som syftar till att stärka det militära operativa försvarssamarbetet mellan våra tre länder, deklarerade Frank Bakke-Jensen, Norges försvarsminister, Peter Hultqvist, Sveriges försvarsminister, och Antti Kaikkonen, Finlands försvarsminister, den 23 september 2020.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Samma dag undertecknade de tre försvarsministrarna en trilateral avsiktsförklaring, Statement of Intent, som syftar till att stärka ländernas militära operativa försvarssamarbete. I en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter slår de tre fast att vi lever i en osäker tid med nya utmaningar och hot vilket bidrar till en känsla av osäkerhet i våra samhällen.

Utmanande säkerhetsläge
– Vi bevittnar ett alltmer utmanande säkerhetsläge, både globalt och i vårt närområde. Utöver den pågående Coronapandemin och hybridhot riktade mot våra länder måste vi komma ihåg att även andra former av säkerhetshot alltjämt kvarstår. Tillsammans har vi ett ansvar att upprätthålla fred och stabilitet i vår region. För att möta detta ansvar behöver vår förmåga att agera militärt tillsammans stärkas, menar de tre försvarsministrarna.

Ryska fartyg kränkte
Som av en händelse rapporterades samma datum att två ryska krigsfartyg utan tillstånd hade gått in på svenskt territorialvatten sydväst om Göteborg den 14 september.

– Det är naturligtvis ett brott och en kränkning av Sverige och helt oacceptabelt, förklarade försvarsminister Peter Hultqvist (S) i TV4.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *