Sverige halkar efter på mobila tjänster

Sverige har näst intill stagnerat på fyra kärnområden inom e-tjänster. Det visar en rapport beställd av EU-kommissionen och utförd av Capgemini.
Kärnområdena är

  • användarvänlighet
  • transparens och öppenhet kring information
  • möjlighet att använda e-tjänster från utlandet samt tekniska förutsättningar för autentisering
  • tjänsternas mobilanpassning.

Den sista punkten ingår för första gången som kärnområde. Det är bara på området tillgänglighet av e-tjänster i utlandet som Sverige har förbättrat sig en aning, med 68 procent tillgängliga tjänster, jämfört med 63 procent föregående år.
– Att svenska myndigheter inte verkar prioritera mobilanpassning är förvånande med Sveriges bakgrund som ledande inom utveckling av teknik för mobil kommunikation, säger Håkan Petersson, Senior Vice President på Capgemini.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med Håkan Pettersson som förutser att PC:n och stationära enheter kommer att försvinna till förmån för mobila enheter.
– Mobilen blir helt enkelt den dominarande kanalen för kommunikation mellan myndighet och medborgare. Vi ser nu en mer mogen och bred användargeneration, användandet av mobil IT klättrar uppåt i åldrarna, säger Håkan Petersson.
Han tycker att den tidigare IT-ministern Anna-Karin Hatt (C ) hade strålande ambitioner på området och att hon och hennes medarbetare åstadkom mycket med små medel. Tyvärr är IT-frågorna uppdelade i regeringen, vilket är olyckligt, enligt Håkan Petersson.
I dag ligger e-förvaltningsfrågorna hos civilminister Ardalan Shekarabi, men även näringsdepartementet, finansdepartementet och socialdepartementet är inkopplade. Och Mehmet Kaplan som är bostadsminister har IT-frågorna på sitt bord.
– Det är för splittrat, tycker Capgeminis vice ordförande som vill se ett renodlat IT-departement.
Han tycker sig också se en avsaknad av centrala medel  för IT. De satsningar som nu krävs och där kommuner och landsting förväntas stå för kostnaderna blir helt enkelt för stora för de mindre kommunerna.
– Det är de stora aktörerna som tar för sig, storstäder och större myndigheter. Skatteverket är ju världsbäst på sin grej och där finns säkert kompetens som skulle kunna tas tillvara, menar Håkan Petersson och pekar på att det räcker att svara på ett sms för att skicka in sin deklaration i dag.
Vad kan Capgemini och andra företag i branschen bidra med för att Sverige ska ligga i framkant?
– Vi behöver en enhetlig standard att förhålla oss till. Vi jobbar ju med detta åt näringslivet redan i dag, bl.a. banker och andra. Man måste bygga på det som många användare redan har, det blir för dyrt att utveckla tjänster för alla befintliga plattformar. IT-frågan dog i valet 2002 på grund av ointresse hos den nya regeringen, menar Håkan Petersson.
Capgeminis årliga kartläggning av e-förvaltningstjänster eGovernment Benchmark Report  visar att trots att Sverige är bland de europeiska länderna där flest medborgare använder internet från mobila enheter, är bara drygt en av fyra svenska myndighetssajter mobilanpassad. Samtidigt har digitaliseringen av övriga svenska offentliga tjänster inte utvecklats vidare i jämförelse med föregående år.
Rapporten visar på ett gap i mobilanpassning av företags- och medborgartjänster i Sverige. Cirka 85 procent av tjänsterna för att starta ett företag är specialanpassade för åtkomst via mobila enheter. Sverige ligger på plats två i denna rankning, efter Österrike och före Danmark. Medborgartjänsterna däremot är mycket mindre utvecklade, endast cirka 25 procent av sajterna är mobilanpassade. Här ligger Sverige strax under det europeiska genomsnittet.
Den offentliga sektorn i Sverige halkar efter de kommersiella sajterna, där 37 procent är mobilanpassade. Samtidigt ingår Sverige i den grupp där över 40 procent av befolkningen surfar på nätet från mobila enheter.
Rapporten är baserad på en analys av 10 000 europeiska webbsidor och kartlägger utvecklingen av e-tjänster inom fyra kärnområden (se artikelns början).
Sverige ligger i framkant i Europa angående utbudet och kvalitén av e-tjänster, tillsammans med Danmark, Finland och Norge. Men även om vi ligger bra till i den europeiska jämförelsen får vi toppbetyg enbart för användarvänligheten av våra e-tjänster, det vill säga i ett av fyra områden.
– Sverige har långt kvar och det faktum att sajterna inte är mobilanpassade är särskilt oroväckande med tanke på den höga andelen av svenskar som använder internet från mobila enheter, fastslår Håkan Petersson till sist.  I jämförelse med det europeiska genomsnittet har Sverige en högre digitaliseringsgrad av sina e-tjänster:
Användarvänlighet: 84 procent i Sverige jämfört med 73 procent på europeisk nivå
Transparens: 61 procent i Sverige jämfört med 51 procent på europeisk nivå
Tillgång till e-tjänster från utlandet: 68 procent i Sverige jämfört med 58 procent på europeisk nivå
Autentisering: 63 procent i Sverige jämfört med 50 procent på europeisk nivå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *