Sverige har fått en Digital champion

Regeringen utser professor Jan Gulliksen till Sveriges Digital champion, med uppdrag att få fler svenskar att upptäcka möjligheterna med IT. Initiativet tas efter rekommendation från EU.

Digital champion är ett initiativ där EU-kommissionen uppmanar alla medlemsstater att utse en person som aktivt ska arbeta för en ökad digitalisering i samhället.

Jan Gulliksen är sedan tidigare ordförande i regeringens Digitaliseringskommission, och verksam som professor vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm.

– Idén med att utse en Digital champion i varje medlemsland i EU är bra. Det går också hand i hand med den svenska digitala agendan. Att uppdraget går till Jan Gulliksen är naturligt då det ligger inom ramen för Digitaliseringskommissionens arbete, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

I uppdraget ingår att vara den digitala utvecklingens ansikte utåt. Det handlar om att övertyga fler om hur viktig den digitala världen är och vilken enorm potential som finns i den digitala tekniken

Digitaliseringskommissionen tillsattes i juni 2012 och arbetar för att uppnå det av riksdagen antagna it-politiska målet om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Genom att synliggöra digitaliseringen ska kommissionen skapa förståelse för nyttan med it. Kommissionen ska också identifiera vad som kan hindra eller försvåra för olika grupper i samhället att använda it.

– Som Digital champion ska jag verka för ökad digitalisering och se till att vi håller oss väl framme i den europeiska utvecklingen inom området, säger Jan Gulliksen.

Källa: Näringsdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *