Sverige IT-bäst i världen

För andra året i rad placerar sig Sverige som nummer ett över världens mest konkurrenskraftiga digitala ekonomier. Bakom rankingen, som omfattar 138 länder, står World Economic Forum.

De faktorer som enligt rapporten gör Sverige framgångsrikt är framförallt den höga benägenheten att använda och tillämpa ny teknik, en mycket hög andel av befolkningen som använder internet samt bra elektronisk infrastruktur.

– Placeringen bekräftar på nytt bilden av Sverige som framstående it-nation. Men även om vi ligger i topp kan och ska vi bli ännu bättre. Min målsättning är att Sverige ska vara världens mest framgångsrika digitala samhälle. För att nå dit och för att behålla den positionen krävs ett ständigt förändrings- och utvecklingsarbete där alla aktörer medverkar. För regeringen ligger just nu fokus på att utforma den nationella it-strategin, en Digital agenda för Sverige. Arbetet pågår som bäst och kommer att presenteras i höst, säger it- och regionminister Anna-Karin Hatt.

Källa: Näringsdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *