Sverige – näst bäst på digitalisering

EU-kommissionen har lanserat ett nytt index för digitalisering och här hamnar Sverige på en andraplats när det kommer till digital utveckling, strax efter Danmark som toppar listan. I Sverige har 99 procent av hushållen tillgång till fast bredband.
Samtliga EU Länder har bedömts med hjälp av EU-kommissionens index DESI (Digital , Economy and Society index) och syftet är att bedöma och jämföra medlemsländernas utveckling mot en digital ekonomi och ett digitalt samhälle.
– Det är väldigt glädjande att Sverige placerar sig högt när det gäller ledande IT-nationer. Som regering jobbar vi hårt för att Sverige ska bli ännu bättre på att ta vara på de möjligheter som finns inom digitalisering, oavsett om det gäller i skolan, för miljön eller för näringslivet, säger IT-minister Mehmet Kaplan i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.
Rankas högt på grund av bredband
Att Sverige rankas så högt beror till stor del på att 99 procent av Sveriges hushåll har tillgång till fast bredband, att 71 procent av hushållen har tillgång till nätverk för höghastighetsbredband och att 99 procent av hushållen täcks av 4G/LTE-teknik.
De höga siffrorna är särskilt anmärkningsvärda med tanke på hur pass glesbefolkat Sverige är i jämförelse med andra europeiska länder. Sveriges sammanlagda indexresultat ligger på 0,66 av 1, jämfört med genomsnittet för EU som ligger på 0,47 av 1.bland de länder som rankats lägst finner vi Rumänien och Bulgarien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *