Sverige sämst i Norden på e-förvaltning

Sverige hamnar på 15:e plats och sist bland de nordiska länderna i den EU-beställda utvärderingen av hur väl de deltagande 35 länderna erbjuder medborgare möjlighet att hantera och konsumera offentliga tjänster digitalt.

En tröst är att Sverige – än så länge – är bättre än snittet i Europa. Sverige utmärker sig positivt när det gäller att erbjuda tillgång till digitala offentliga tjänster via mobilen.

För nittonde året i rad publicerar Capgemini en rapport om den europeiska e-förvaltningens status, meddelar företaget i ett pressmeddelande. Det görs på uppdrag av EU-kommissionen. I rapporten eGovernment Benchmark 2022 utvärderas hur väl de deltagande 35 länderna erbjuder medborgare möjlighet att hantera och konsumera offentliga tjänster digitalt. 

Foto: Colourbox
Sverige utmärker sig positivt när det gäller att erbjuda
tillgång till digitala offentliga tjänster via mobilen.

I rapporten hamnar Sverige överraskande så lågt som på 15:e plats och placerar sig därmed sist bland de nordiska länderna. I regeringens Digitaliseringsstrategi som anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik är det övergripande målet är att Sverige ”ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. 

Fyra områden

Capgemini-rapportens digitaliseringsbetyg baseras på en sammanvägning av fyra aspekter på offentlig digitalisering. Dessa områden är:

  • Användarvänlighet: i vilken utsträckning medborgare har tillgång till tjänster och information online och om dessa tjänster är anpassade för mobilanvändning.
  • Transparens: hur tydligt det är vilken data som tjänster använder, om användare kan påverka hur och vilken data som används.
  • Nyckelteknik: i vilken utsträckning digital teknik för till exempel elektronisk identifiering (eID), elektroniska underskrifter och digital post finns på plats för att möjliggöra identifiering och kommunikation mellan medborgare och det offentliga.
  • Internationalisering: hur väl tjänsterna är anpassade för användning av medborgare och företag i andra europeiska länder. Exempel: språktillgänglighet och möjlighet att identifiera sig elektroniskt.

Bättre än snittet

Sverige får ett bättre betyg än snittet i Europa och kategoriseras som ett land som är på god väg mot full digitalisering. Särskilt utmärker sig Sverige när det gäller att erbjuda tillgång till digitala offentliga tjänster via mobilen.

Lars Kullberg, ansvarig för offentlig sektor på Capgemini, säger i en kommentar:

– Även om vi gör mycket bra i Sverige är inte en femtondeplats i Europa något vi ska vara nöjda med. Vi får inte slå oss till ro utan måste fortsätta att accelerera den digitala omställningen av den offentliga sektorn. 

Mer AI, mindre krångel

Och vidare:
– Det handlar om att öka integrationen mellan system, minska krångel och satsa på lösningar som med hjälp av artificiell intelligens kan underlätta för medborgare i kontakten med myndigheter och förvaltning.

Hela rapporten med data för alla länder finns att ladda ner och läsa här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *