Sverige utan klimat­utsläpp 2050

Naturvårdsverket ska ta fram en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Flera myndigheter involveras i uppdraget och arbetet ska bygga på dialog och samverkan med hela samhället.

Regeringen har i klimatpropositionen angett en vision att Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären till 2050. Naturvårdsverket har nu fått i uppdrag att redovisa hur utsläppen ska minska över tiden inom olika sektorer fram till 2050.

Vidare får Länsstyrelserna i uppdrag att initiera dialoger för att ta tillvara det ambitiösa klimatarbete som sker på regional och lokal nivå, bland exempelvis kommuner, företagare, skolor och intresseorganisationer. Samtalen är en viktig förutsättning för att visa hur den lokala och regionala nivån kan bidra till att uppnå klimatvisionen.

– Arbetet med färdplanen är en unik möjlighet för att ta tillvara det breda engagemang och kunnande som finns runt om i Sverige. Nu påbörjas en aktiv dialog och bred samverkan för att göra Sverige till ett grönt föregångsland, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Naturvårdsverket ska lämna delrapport i januari 2012 om hur olika sektorer i samhället kan beröras. Slutrapport lämnas senast i december 2012.

Som bakgrund till initiativet ligger FN:s klimatkonferens i Mexiko 2010, där alla industriländer åtog sig att ta fram nationella långsiktiga strategier för att åstadkomma låga koldioxidutsläpp.

Källa: Miljödepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *