Sveriges bussföretag: Lär av Danmark!

– I Danmark finns en samsyn mellan representanter för beställare och trafikföretag om vikten av att tillsammans värna kollektivtrafiken så att den fungerar både under Coronakrisen och i den tid när samhället ska ställa om till ett normalläge igen. Det är en inställning som vi skulle vilja etablera även i hela Sverige.

Så kommenterar Anna Grönlund, branschchef på bransch- och arbetsgivareförbundet Sveriges Bussföretag, en del av Transportföretagen och Svenskt Näringsliv, en dansk överenskommelse.

Anna Grönlund.

Det är Danmarks buss- och taxiförbund Dansk Persontransport som ingått en överenskommelse med Kommunernes Landsforening i Danmark om att danska kommuner ska fortsätta att betala enligt avtal för planerad körning, såsom skolskjuts, i rådande Coronakris.

Ersättning utgår
Ersättning utgår alltså men minskas med uteblivna kostnader för bränsle och fordonsunderhåll och även med avdrag för eventuell statlig kompensation som härrör ut den danska regeringens krispaket för företag under rådande Coronakris.

Överenskommelsen är därmed i princip identisk med den överenskommelse som Danmarks buss- och taxiförbund Dansk Persontransport redan tidigare ingått med de danska regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Mer om den danska överenskommelsen finns att läsa på här.  

Michael Nielsen, VD Dansk Persontransport är nöjd med överenskommelserna förbundet gjort med företrädare för Danmarks regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner rörande busstrafiken under Coronakrisen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.