Sveriges röst i EU har stärkts

Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige har haft en tuff sommar berättade han under sitt anförande. Det är förstås den ekonomiska situationen i Europa som tagit hans tid.

– Att Sverige har klarat finanskrisen så bra har naturligtvis gett oss en starkare röst i EU-kommissionen, menade han.

Den 21 juli höll medlemsländerna i EU ett extrainkallat toppmöte för att diskutera hur man ska hantera krisen.

– Medlemsländerna är villiga att fatta de beslut som krävs för att komma till rätta med problemen. Vår vilja att försvara euro-zonen är näst intill obegränsad, sa Pierre Schellekens.

Resultatet kommer att bli en betydligt mer samordnad av medlemsländernas ekonomiska politik.

– År 2008 hade de här förslagen inte kunnat läggas fram, men nu är vi nästan framme vid beslut. Det är alltså stora steg som tas, sa han.

Han kunde också berätta att EU-kommissionen under sommaren har lagt ett budgetförslag.

– Det är inte en optimal tid att lägga budgetförslag, men vårt förslag innebär inga ökningar av EUs utgifter.

På frågan om varför de rikare EU-länderna ska betala för andra medlemsstaters misstag svarade han:

– EUs budget är ett utslag av solidaritet. Det kommer alltid att finnas medlemsstater som bidrar mer än andra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *