Sveriges säkraste kommun är Salem

I Salem är summan av olyckor, bränder, våldsbrott, inbrott och stöld per 1000 invånare minst i landet visar SKLs rapport.

Övriga kommuner som placerar sig i toppen är Habo, Öckerö, Lomma och Nykvarn. Det visar rapporten Öppna Jämförelser Trygghet och Säkerhet från Sveriges Kommuner och Landsting.

För tredje året i rad publicerar Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) resultat- och resursindikatorer inom området trygghet och säkerhet. Rapporten redovisar värden och rangordning för samtliga kommuner.

– Genom att aktivt arbeta med trygghet och säkerhet ökar en kommuns attraktivitet, där vill människor bo. Vi tar fram Öppna jämförelser för att stödja kommunernas arbete med att följa upp, utvärdera och utveckla området trygghet och säkerhet, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

En trygg och säker kommun kan beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt och där medborgare och politiker har ett säkerhetsmedvetande grundar sig på faktiska förhållanden.

– Om alla kommuner hade samma utfall som den kommun som har lägst antal skador, lägst antal brott och lägst antal utvecklade bränder skulle många människor slippa ligga på sjukhus och många byggnader skulle undgå att bli förstörda i brand. Verkligheten är naturligtvis inte så enkel, men strävanden att förbättra sina resultat kan leda till både en effektivare verksamhet och stora besparingar, säger Håkan Sörman.

– Vi har beräkningar som visar att drygt 500 000 oönskade händelser kan undvikas varje år, vilket innebär att man skulle kunna undvika olyckor, bränder eller inbrott i genomsnitt för var 9:e hushåll, säger Håkan Sörman.

Rapporten visar även att andelen människor som oroar sig för att drabbas av olika händelser är betydligt större än andelen som uppgett att de drabbats. Av de kommuner som studerats är människor minst oroliga för att drabbas av trafikolyckor och inbrott i Öckerö, minst oroliga för våld/övergrepp i Skellefteå och minst oroliga för bränder i Växjö.

Källa: SKL

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *