Sveriges svåraste jobb

– Jag har nog ett av Sveriges tuffaste offentliga uppdrag just nu, med en oerhörd press på mig. Men jag har alltid haft något annat att göra i livet.
Det förklarade Anders Thornberg, rikspolischef, på OFFENTLIG CHEF på dag ett, direkt efter lunch. Ingen i publiken hade svårt att hålla sig vaken. Rubriken var ”Är du redo för en större uppgift?” och en av företaget Gaias ledande män förde samtalet framåt.
Thornberg menar att den utveckling som vi ser nu med skjutningar, kriminella gäng, med mer, måste stävjas med samlade insatser.
Alla måste delta
– Ska vi komma till rätta med den så måste alla göra sitt jobb, polisen leder brottsbekämpningen men alla måste bidra; fastighetsägare, skola, sociala, föreningslivet – det är en utmaning för hela samhället, betonade rikspolischefen.
Han menar att polisen tar hand om symptomen som vittnar om en rad samhällsproblem.
– Det är inte vårt fel att vi ser den här utvecklingen, tillade han.
Skärpt vapenlag – bra
Han tycker det är bra att vapenlagen har skärpts så att det kan bli två års fängelse för den som ertappas med ett illegalt vapen. Men tillsammans med bl.a. områdespoliser har han sammanställt en ”önskelista” till regeringen som nyligen lästes upp av bl.a. inrikesministern på ett regeringssammanträde.
Thornberg har varit polis i 39 år och varje månad under årens gång han jag varit i regeringskansliet.
Klarspråk till regeringen
– När Mikael Damberg tillträdde hade vi redan en ”offert” klar att presentera för den nye ministern. Det här vill vi göra, detta kan vi göra och dessa resurser kommer att krävas för att vi ska lyckas.
– Det är viktigt att vi från polisen talar om hur läget ser ut. Vi ska också vara lojala mot uppdragsgivaren. Samtidigt måste de förstå vårt uppdrag säger han.
Träffar verksamheterna
Onsdag är hans bästa dag, då är han ute och träffa sitt folk i verksamheterna. Rikspolischefen berättade att han precis varit i Södertälje och träffat poliser. Tidigare i dag Område Syd omfattar en miljon människor, en tiondel av hela Sveriges befolkning.

För att kunna koppla av från Sveriges just nu kanske svåraste jobb ägnar sig Anders åt konst och segling. När han växte upp tog pappan med honom och brodern till konstnärer, vilket väckte intresset.
Intelligent konversation
På förmiddagen kunde deltagarna välja parallella plena. OFFENTLIGA AFFÄRER valde att få  en inblick i hjärnans funktioner och hur conversational intelligence kan användas i ledarskapet. För detta pass stod Anita Edvinsson (Att Lära för Livet) för.
Framgångsrika Pia Sundhage höll ett bejublat framträdande, vilket vi återkommer till i en separat artikel.
Ännu tidigare under dag ett på OFFENTLIG CHEF hölls bland annat ett panelsamtal kring hur det offentliga ledarskapet kan vända trenden med hoten mot demokratin.
– Jag är optimistisk, sa Britta Lejon, förbundsordförande i facket ST, apropå de problem som offentliga instanser nu möter. Hon menar att klimathotet svetsar oss samman och väcker insikt om ett gemensamt samtal.
Värna kärnuppgiften
– Ett råd till oss alla när det gäller att värna välfärden och den demokratiska utvecklingen är att värna kärnuppdragen. Teknikutvecklingen kanske gör att vi måste göra saker på ett nytt sätt, men vi måste leverera till medborgarna – på ett rättssäkert sätt. Vi har haft för många fall där man inte levererat och där det varit korrupt och inte rättssäkert.  En obligatorisk statstjänstemannautbildning kan komma till rätta med problemen. Vi har all anledning att värna det gemensamma samtalet – mot bakgrund av faktaresistens och polariserad debatt, m.m.
Fånga upp kunskapen
Dessförinnan hade Laura Hartman, ordförande i tillitsdelegationen, slagit fast att offentlig sektor inte kan behandla medborgarna som barn om tilliten ska finnas. Kunskapen var något som hon betonade. Feedbacken från verksamheten måste fångas upp. Hur går det där ute i det operativa rummet? Där finns en himla massa insikter om man bara kan fånga upp dem. Hon kallade det för loopar. Uppifrån och ner fungerar det, men inte lika bra nerifrån och upp. Särskilt lyssnar man får dåligt på kvinnliga medarbetare.
Kan spela en roll
Mattias Jansson, SKL:s chef för enheten demokrati och styrning, tror att vi som offentliga ledare kan spela en viktig roll framöver. Vi som kommer från kommuner och landsting har inte samma lagfästa roll som de statliga tjänstemännen, menade han. Men vi måste spela en roll. Det finns 40 000 förtroendevalda i Sverige, de måste vara professionella inom sitt område.
Lyssna på verksamheten
Gunnar Björkman, innovationsdirektör Stockholms stad, menar att utgångspunkten är att vi kan leverera den välfärd som medborgarna har rätt till. Vi är en del av samhället. Utmaningarna är enorma, Stockholm ska bygga bostäder som motsvarar ett nytt Malmö framöver. Klimatförändringen kommer med nya utmaningar, befolkningen åldras. Vi måste lära oss och samarbeta bättre. Inte ens Stockholm klarar utmaningarna själv. Botkyrka kan också ha lösning, vi måste hjälpa de kommuner som inte har så starka muskler. Akademin och forskningen är också viktiga att får med. Vi måste också bli smartare. Gränsgångarna ska vi skydda, de som hittar nya lösningar.
– Vi i stadshuset måste fånga upp synpunkterna från de 40 000 som jobbar ute i Stockholm stads förvaltningarna. Sex förvaltningschefer ska utbildas till innovationsledare, avslutade Gunnar Björkman.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *