Sveriges utrikeshandel de tre första kvartalen 2014

Sveriges export av varor och tjänster ökade med 3,2 procent och importen med 5,6 procent de tre första kvartalen 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Det är framförallt handeln med tjänster som drivit den positiva utvecklingen. Detta framkommer i Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel de tre första kvartalen 2014.
Trots en fortsatt relativt svag ekonomisk utveckling för Sveriges större exportmarknader fortsatte den svenska utrikeshandeln att återhämta sig. Tredje kvartalet ökade exporten av varor och tjänster med 4,4 procent jämfört med motsvarande period 2013. Importen ökade med 9,6 procent. Varuexporten ökade med 3,6 procent och varuimporten med 8,2. För tjänstehandeln ökade exporten med 6,5 procent och importen med 13 procent.
Under de tre första kvartalen ökade varuexporten till USA kraftigt, med 13 procent, men samtidigt minskade importen därifrån med 8,0 procent. Sveriges export till Ryssland minskade med 2,6 procent. Däremot ökade importen från Ryssland med 24 procent.
Från september 2013 till september 2014 ökade tjänsteexporten med 5,2 procent och tjänsteimporten med 10 procent. Tjänsteexporten uppgick de tre första kvartalen 2014 till 365 miljarder och tjänsteimporten till 315 miljarder.
De svenska direktinvesteringstillgångarna i utlandet har på ett år ökat med 103 miljarder kronor. I september 2014 uppgick tillgångarna till 2 842 miljarder kronor. Värdet på utländska direkt-investeringstillgångar i Sverige uppgick vid samma tidpunkt till 2 542 miljarder. Det är en ökning på 0,8 procent, drygt 20 miljarder mer än i september 2013.
Jämfört med Kommerskollegiums tidigare rapporter om utrikeshandeln innehåller denna mer material om direktinvesteringar. Från och med rapportperioden för tredje kvartalet i år tillämpar SCB ett nytt sätt att rapportera betalningsbalansstatistiken. Detta innebär att vissa jämförelser mellan denna och tidigare rapporter inte är relevanta.
Läs hela rapporten här: Sveriges-handel-med-varor-och-tjanster-samt-direktinvesteringar-1-3-kv-2014
Källa: Kommerskollegium

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *