Sydsvensk upphandlingskonferens

Upphandling på andra sidan sundet – det var ett av många ämnen på en upphandlingskonferens som hölls i Malmö 9-10 september.
Kristian Pedersen, advokat och partner på Kahn Pedersen, var moderator när Carina Risvig Hamer, Associate Professor vid University of Southern Denmark, talade över ämnet Recent trends and important cases in Danish and international procurement law.
Häftiga offentliga projekt
Ett annat intressant ämne hade rubriken Häftiga offentliga projekt  i södra Sverige – Upphandlande myndigheter i framkant berättar om sina mest spännande projekt.
Talare var Johan Alexon, Procurement Coordinator, MAX IV Laboratory. Han vinklade ämnet på underrubriken “Att köpa det som inte finns”. Mirko Menniga, Inköpschef på ESS i Lund (European Spallation Source), talade om upphandlingsprocessen på ESS som lyder under ERIC Procurement Rules.
SOI och Kahn Pedersen
Kristian Pedersen och den advokatbyrå han är partner i hade något av en nyckelroll som medarrangör tillsammans med SOI Syd (Sveriges Offentliga Inköpare). Kristian Pedersen deltog till exempel i ett pass med rubriken Upphandling och byggentreprenader – Tre centrala frågor om upphandling av byggentreprenader. Kristian Pedersen talade i det sammanhanget om Exploateringsavtal och upphandling.
Övriga talare var Erik Olsson, Advokat och Partner, Kahn Pedersen, med underrubriken Hyra eller byggentreprenad, var går gränsen? Maria Lidbom, Advokat och Partner, LA PARTNERS hade fått underrubriken Hur förhåller sig väsentlig ändring till ÄTA?
Ändring och tillägg
ÄTA är en förkortning av Ändringsarbete, Tilläggsarbete och Avgående arbete. Definitionen av ÄTA-arbeten är ett ändringsarbete, tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur, samt avgående arbete.
Hela programmet här.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *