Systemet för återvinning fungerar dåligt

9 av 10 kommuner vill att regeringen ska se över systemet med återvinningsstationer. Det visar en undersökning utförd av Villaägarnas Riksförbund.

Villaägarnas enkät har skickats till kommuntjänstemän med ansvar för renhållningsfrågor i kommunerna. I mer än var tredje kommun svarar man att hanteringen av återvinningsstationer fungerar ganska eller mycket dåligt.

Återvinningsstationerna är för få, överfulla och skräpliga vilket får konsekvenser för kommunerna. Hamnar förpackningarna i de vanliga soporna istället för i återvinningen innebär det en ökad kostnad för kommunen.

Villaägarnas Riksförbund föreslår att regeringen inför en så kallad återvinningspeng. Det skulle ge kommunerna möjlighet att ta över insamlingen av returavfall mot ersättning från näringslivet i de områden där insamlingen fungerar dåligt.

Källa: Villaagarna.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *