T.f. generalsekreterare för Institutet Mot Mutor

Hayaat Ibrahim har utsetts till tf generalsekreterare under Natali Engstam Phaléns föräldraledighet med start den 26 oktober 2020.

Foto: Vinge.

Hayaat kommer närmast från advokatfirman Vinge där hon arbetat som biträdande jurist med inriktning mot antikorruption, internutredningar samt företagande och mänskliga rättigheter. Hon har en akademisk bakgrund som jurist och ekonom.

– Hayaat Ibrahim kommer in i ett viktigt skede i Institutets verksamhet. Inte minst introducerandet av en ny Näringslivskod mot korruption skapar goda förutsättningar för att bedriva ett aktivt antikorruptionsarbete och bidra till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället, säger Fredrik Wersäll, ordförande Institutet Mot Mutor.

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.

Mer information om oss hittar du på IMM:s hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.