Ta försörjningskedjan till en högre nivå!

Med ett robust anslutet nätverk och förmågan att reagera på realtidsdata kommer företag att inte bara göra skillnad när det kommer till kundförvärv och retention, utan att även göra en positiv skillnad när vi strävar efter en mer hållbar värld. Det menar Stefan Tärneberg på BluJay i denna krönika för OFFENTLIGA AFFÄRER.


Stefan Tärneberg, BluJay.

Att upprätthålla en hållbar strategi för leveranskedjan blir en allt viktigare konkurrensfördel inom logistikbranschen. Förutom det överhängande klimathotet och den lönsamhet som uppstår genom att upprätthålla en mer hållbar strategi för leveranskedjan, är en av de största drivkrafterna för en ökad tonvikt på detta område det faktum att pandemin har fått återförsäljare, tillverkare och leverantörer att inse att riskreducering är avgörande för att säkerställa en elastisk försörjningskedja.

Teknik spelar en nyckelroll när företag hanterar risker i försörjningskedjan och vill understödja processer som förbättrar hållbarheten. I vår senaste undersökning ser vi att en överväldigande majoritet av företag som jobbar med försörjningskedjor nu prioriterar investeringar i sin IT-kapacitet (61 procent) för att generera större driftseffektivitet och förbättra innovation.

Bygg en ansluten försörjningskedja
En ansluten försörjningskedja bryter ner datasilor och konsoliderar data, planer och processer till en central plattform. Detta ger återförsäljare, partners och leverantörer tillgång till information i realtid. Genom att möjliggöra tillgång för kunder till leverantörsinformation, inklusive var material kommer från, samt data om miljöprestanda, kan alla parter i hela leveranskedjan göras mer ansvariga.

Data är avgörande för att leverera en hållbar försörjningskedja. Genom att använda ett transportsystem (TMS) kan logistikföretag erbjuda realtidsdata och synlighet över hela leveranskedjan. När det gäller transport har organisationer synlighet över antalet fordon som krävs för leverans och ser till att alla är så fullastade som möjligt. Beväpnad med bättre data kan företag också utveckla mer exakta modeller för prognoser för utbud och efterfrågan, lokalisera upphandling av resurser och omstrukturera kontrakt.

Större hållbarhet i leveranskedjan
Den synlighet som uppnås genom dataspårning i realtid ger större hållbarhet i leveranskedjan. Att ha den synligheten kan till exempel optimera och tillse att man kör kortast möjliga väg för att spara energi och minska en organisations koldioxidavtryck över hela leveranskedjan.

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) kommer att vara viktiga drivkrafter för informationstransparens och flexibilitet. Tillämpningarna av AI och ML inte bara optimerar lagerinventering och kostnadsmarginaler, utan spelar också en roll i dynamisk routing för att säkerställa att artiklar kommer till konsumenterna kortast möjliga väg och inom tidsram.

Hur artificiell intelligens kan skapa ett ”tillgångslöst” tillstånd
AI och ML gör det möjligt för försörjningskedjor att övergå till ett ”tillgångslöst” tillstånd och kan matcha rätt utbud till efterfrågan inom den angivna tidsramen, vilket resulterar i ett minskat koldioxidavtryck och mindre risk för att oönskade produkter hamnar på deponi. Detta kan uppnås på grund av att AI och ML optimerar lagerinventeringen, minimerar överproduktion och potentiella fel. Detta koncept handlar om att skapa en leveranskedja som är så smal som möjligt. Att använda AI och ML för att analysera tidigare resultat hjälper organisationer att optimera lagret så att de inte har varor och produkter de inte behöver eller som de inte kommer att kunna sälja på länge.

AI och ML tar försörjningskedjan till nästa nivå. Från energibesparing under transport till kvalitetskontroll är teknisk innovation ett kraftfullt verktyg för att hjälpa organisationer att säkerställa hållbarhet för konsumenterna utan att för den sakens skull öka kostnaden för verksamheten. Medan konsumenterna blir alltmer medvetna om försörjningskedjans miljöpåverkan kan teknisk innovation i försörjningskedjan säkerställa att kundernas efterfrågan kan uppfylls utan klimatpåverkan eller minskad lönsamhet.

Optimera för transparens och insyn
Företag som optimerar för transparens och insyn kommer inte bara att kunna möta kundernas förväntningar. De gör det även möjligt för sin egen verksamhet att fungera smidigare och mer flexibelt på lång sikt. Med ett robust anslutet nätverk och förmågan att reagera på realtidsdata kommer företag att inte bara göra skillnad när det kommer till kundförvärv och retention, utan att även göra en positiv skillnad när vi strävar efter en mer hållbar värld.

Men en investering i hållbara försörjningskedjor lönar sig inte omedelbart. Förändring tar tid. Hållbarhet är ett långsiktigt projekt som behöver beaktas för att balansera konsumenternas behov med företagets resultat. Teknik har en nyckelroll att spela på denna resa.

Stefan Tärneberg, BluJay

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *