Ta kontroll över patientövervakningen!

Kostnaden för fallolyckor bland äldre över 65 år kostar samhället 9 miljarder kronor varje år, enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Värmekameror, så kallade vårdsensorer, kan vara ett sätt att komma tillrätta med problemet.

Det skriver Hannu Hjerpe, VD på Donet, i denna debattartikel.
Just för äldre är det viktigt att hjälpen från sjukvårdspersonalen kommer snabbt, eftersom följden av fallolyckor ofta blir långdragna sjukhusvistelser. Med höga tillkommande kostnader som följd.
Varför är det mindre viktigt att minska kommunernas kostnader för fallolyckor bland äldre, när man jagar både kostnaderna för patienternas läkemedel och hanteringen av patienternas sjukjournaler? Inom båda dessa områden finns en noga utstakad policy som talar om hur man ska jobba med befintlig teknik, både för samkörning och bättre åtkomst. Här har man utarbetat ett arbetssätt som både kapar kostnader och erbjuder bättre patientvård.
Du kan ändra statistiken
I dag har du full möjlighet att själv ta kontroll över kostnaden för fallolyckor bland äldre och på så sätt ändra sjukvårdsstatistiken i din kommun, genom att använda dig av befintlig hård- och mjukvara.
Du kan effektivisera övervakningen av patienter genom att installera kameror och lägga till intelligent videoanalys av bildströmmen. Denna kombination gör att larmet går om patienten faller och blir liggande, det vill säga akut behöver sjukvårdspersonalens hjälp, vilket blir aktuellt om personen inte rör sig. Du märker genast skillnad i antalet fellarm som dramatiskt minskar på avdelningarna. Personalresurserna sätts in där patienter behöver akut hjälp.
Kostnaden för fellarm går ner direkt och kostnaden för sjukhusvistelser, där patienter fallit och försämrats genom att tvingas vänta på hjälp, går ner dagen efter! Väljer du värmekameror, så kallade vårdsensorer, istället för traditionella kameror, kommer du tillrätta med de problem kameraövervakning för med sig. Eftersom ingen identifierbar bild visas av patienten upplevs det inte som identitetskränkande av patienten. Detta är grunden för att själv ta kontroll över kostnaderna för fallolyckor bland äldre.
Det finns exempel på kommuner som till exempel Salem och Norrköping, som beräknas spara stora summor varje år, genom att med ny teknik snabbare kunna undsätta sina patienter. En vinn-vinn-situation för båda, vilken både ger trygghet och bättre service till de äldre samt kostnadskontroll för kommunerna.
Finns ingen ursäkt längre
Så idag finns inte längre någon ursäkt att passivt sitta bredvid och se kostnaderna för fallolyckor bland äldre skena iväg. Lösningen är enkel, effektiv och ger resultat direkt. Skaffa dig en bild av kostnaden för kommunens fellarm idag, vad de för med sig – installera värmekameror med intelligent videoanalys av bild-strömmen – utarbeta en policy och ett arbetssätt  för övervakning av patienter med hjälp av kamerateknik på kommunen.
Ta själv kontrollen! De skäl du får höra emot, är desamma du fick höra innan du med hjälp av ny teknik effektiviserade och tog kontroll över kommunens kostnader för hantering av patienternas sjukjournaler och läkemedel.
Hannu Hjerpe, VD på Donet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *