”Ta säkerhetshoten på allvar!”

Fler myndigheter måste ta ansvar för att skapa ett säkert Sverige, menar säkerhetspolischefen Klas Friberg. Utkontraktering av verksamhet får inte ske innan riskerna övervägts, påpekar han bland annat.
Total­försvarsplaneringen innebär att fler verksamheter kommer att hantera information som måste hållas hemlig. Då kan vi inte ha en svag säkerhets­kultur, dåliga säkerhetsanalyser och bristande kunskap om vad som är skyddsvärt, skriver säkerhetspolischefen Klas Friberg på DN Debatt 28/6 2018.
Han pekar samtidigt på att det finns en ökad medvetenhet om vikten av ett fungerande säkerhetsskydd hos svenska myndigheter och verksamheter, vilket är nödvändigt.

Säkerhetsskyddet avgörande
– Säkerhetsskyddet är avgörande för att lyckas i uppbyggnaden av totalförsvaret. Men, vi ser också behov av att fler myndigheter och verksamheter deltar i arbetet och tar ansvar för att skapa ett säkert Sverige. I och med totalförsvarsplaneringen kommer nämligen fler myndigheter och verksamheter att hantera information som är skyddsvärd och som måste hållas hemlig, påpekar Klas Friberg och drar slutsatsen:
Då kan vi inte ha brister som:

  • Att säkerhetskulturen inte tas på tillräckligt stort allvar i organisationen.
  • Att säkerhetsanalysen inte är tillräckligt välgjord och det saknas kunskap om vad som är skyddsvärt.
  • Att det sker utkontraktering av verksamhet utan att riskerna övervägts.

Läs hela artikeln via länk:
https://www.dn.se/debatt/fler-myndigheter-maste-ta-sakerhetshoten-pa-allvar/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.