Ta vara på matavfallet!

Biogasen och den ekologiska näring som produceras då livsmedelsavfallet rötas är ett av de bästa exemplen på ett helt cirkulärt kretslopp och behöver nu få långsiktiga spelregler.

– Konkreta förslag ligger sedan länge på bordet, det finns en bred politisk enighet, men ännu har inget hänt, menar Linda Burenius, ordförande i 100% förnybart.

Hon anser att regeringen måste se till att alla klimat- och miljömässiga nyttigheter i vårt matavfall tillvaratas.

Linda Burenius, ordf. i 100% förnybart.

Utredning 2019
Flera goda förslag för att flytta fram biogasens position lämnades i Biogasmarknads-utredningen redan i slutet av 2019. Trots en nästan samstämmig tummen upp från remissinstanserna har inte utredningens förslag om produktionspremier införts, konstaterar debattören.

Hon anser att det nu är hög tid att gå från ord till handling och presenterar följande förslag:

  • För det första behöver regeringen avsätta medel och fatta beslut om produktionspremier i enlighet med Biogasmarknadsutredningens förslag i samband med budgetpropositionen i september.
  • För det andra bör ett produktionsmål för biogas införas med målsättningen att ersätta fossilgas.
  • För det tredje behöver regeringen omgående ta initiativ till att konkretisera utredningens förslag om ett andra stödpaket i form av lån och garantier samt en premie för att ersätta fossilgas i industrin med biogas.

OFFENTLIGA AFFÄRER frågade Linda Burenius om man fått några reaktioner på debattartikeln som publicerades den 5 augusti. Vi undrade också vilket steg som är viktigast bland de som räknas upp här ovan samt hur enskilda hushåll kan bidra.

Via e-post meddelarLinda Burenius att många har hört av sig och sagt att de tycker att frågan är viktig.

”Avsätt medel i budget”
– Det räcker dock inte, utan det avgörande är att Regeringen nu avsätter medel i budgetpropositionen i enlighet med Biogasmarknadsutredningens förslag. Det är det viktigaste steget till att börja med. Det är också viktigt att såväl hushåll som offentliga inrättningar minskar matsvinnet och är noga med källsortering av det avfall som ändå uppkommer. Kunskapsnivån behöver öka om betydelsen av att sortera ut det organiska avfallet så att allt som går att röta går till biogas och ekologisk näring, förklarar Linda Burenius.

Debattinlägget finns att läsa i sin helhet på 100% förnybart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *