Taligenkänning frigör läkartid

En ny molnbaserad taligenkänningslösning använder AI för att möjliggöra för läkare att snabbare och mer flexibelt dokumentera hela patienthistorien, uppdatera journalsystem, minska den administrativa arbetsbelastningen och förbättra vårdkvaliteten.

Det är Nuance Communications, Inc. som nyligen lanserat en ny plattform för taligenkänning, Dragon Medical One. Den gör det möjligt för läkare att med rösten dokumentera en patients journal direkt vid vårdtillfället, via en dator eller en mobil. Den molnbaserade lösningen frigör tid som läkarna i stället kan lägga på patienterna.

En internationell studie visade att svenska läkare upplevde mest stress på jobbet när elva länder studerades. Cirka 65 procent upplever arbetet mycket eller oerhört stressigt. De svenska läkarna är också minst nöjda med sin arbetsbelastning och den tid de kan ägna åt varje patient.

Minskar stressen
– Med Dragon Medical One går det att minska stress och tid för administrativt arbete och förbättra både patientdokumentation och vårdkvalitet, säger AnnMarie Löfberg, marknadschef på Nuance Communications Sweden.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till henne med anledning av lanseringen.

Dragon Medical-lösningen har över en halv miljon användare globalt. Har den även testats i skarpt läge i Sverige?
– Ja, Dragon Medical finns i två versioner, en som lagrar data lokalt hos kunden och en som lagrar data i molnet. Den version som sedan tidigare har sålts och installerats i Sverige är Dragon Medical Direct. Denna lösning används av t ex Region Skåne idag med ca 2500 användare, på akutmottagningen på Capio S:t Görans sjukhus och inom socialtjänst i bl a Linköping.

– Taligenkännings-lösningen är utifrån ett användarperspektiv i princip densamma. Den nya molnbaserade lösningen ger andra fördelar som t ex automatiska programuppdateringar, snabbare uppdateringar av vokabulären och möjligheter till ett mer flexibelt användande.

De lösningar från samma leverantör som används i t ex Region Skåne, på Helsingfors universitetssjukhus i Finland och i södra Danmark, är de samma eller liknande lösningar som den som nu lanseras?
– Det är den tidigare Dragon Medical-lösningen som har tusentals användare i Sverige och Norden. Den nya molnbaserade lösningen Dragon Medical One lanseras nu och vi hoppas kunna rulla ut den snabbt då den adderar flera fördelar (se svaret på tidigare fråga).

Vilka är erfarenheterna där?
– Kliniker upplever att de minskar sin administrativa tid dramatiskt och att de får mer tid för sina patienter. Många läkare känner sig mindre stressade då de hinner slutföra journalanteckningar direkt och innan de går hem för dagen. Det innebär att både patienter och andra vårdgivare får tillgång till informationen i journalsystemet snabbt.

– Dagens patienter ställer allt högre krav på att deras journal ska vara tillgänglig på 1177 och uppdaterad direkt. Många läkare uppskattar också att de med hjälp av Dragon Medical kan navigera i sitt journalsystem, t ex hämta labbrapporter och röntgenbilder.

Kommer igång snabbt
– En annan tidsbesparande funktion som uppskattas är autotexter som kan användas för diverse standardiserade texter. Efter att ha provat på att använda taligenkänning är det få som kan tänka sig att arbeta utan – det blir snabbt ett uppskattat verktyg. Äldre versioner av taligenkännings-lösningar hade en längre startsträcka för att få till en bra användarprofil, men tack vare den artificiella intelligensen i Dragon Medical kan man nu komma igång på bara några minuter.

Hur stor spridning räknar ni med/hoppas att detta får i Sverige?
– Vi förväntar oss en bred spridning både inom regioner och kommuner och att Sverige nu ska komma igång med taligenkänning på allvar. Användningen i t ex Norge har varit omfattande sedan många år tillbaks.

Snabbare och mer flexibel
I ett pressmeddelande framhålls att  då Dragon Medical One är molnbaserad så blir patientdokumentationen snabbare och mer flexibel eftersom den kan användas från alla arbetsstationer eller mobila enheter. Läkare kan skapa sin patientdokumentation när och där det passar dem bäst, vilket frigör mer tid för patienten. Läkarna öppnar bara upp appen, väljer det de vill dokumentera och pratar sedan in det de vill uppdatera i journalen.

Tekniken bakom är redan väl betrodd då den tidigare Dragon Medical-lösningen har över en halv miljon användare globalt. Att dokumentera med rösten är upp till 45 procent snabbare än att skriva in uppgifter manuellt och läkarna får upp till 20 procent mer relevant information.

Dragon Medical One använder Microsoft Azure för att dra nytta av säker och responsiv prestanda och möjliggör att användarna automatiskt får tillgång till versionsuppdateringar.

– Att kunna hantera data på ett effektivt sätt är den största möjliggöraren för förbättrad kvalité inom sjukvården. Här kommer molnlösningar och AI vara viktigt för att lyckas automatisera processer och rutiner som frigör tid för sjukvårdspersonal som de istället kan lägga på sina patienter. Nuances Dragon Medical One är ett bra exempel på hur digitalisering kan skapa nya möjligheter i vården, säger Jennica Andersson, ansvarig för offentlig sektor på Microsoft Sverige.

Nuances teknologi används redan framgångsrikt i Norden. Bland kunderna finns Swedbank och en av världens största detaljhandlare som använder en virtuell assistent för att skapa en digital kundupplevelse. Inom vården används Nuances Dragon Medical-lösningar i exempelvis Region Skåne, på Helsingfors universitetssjukhus i Finland och i södra Danmark.

Fakta om Dragon Medical One
För mer information klicka här. 

Fakta om Nuance Healthcare
Nuance tillhandahåller intelligenta system för ett mer naturligt och insiktsfullt angreppssätt till klinisk dokumentation, vilket frigör tid som vårdpersonalen istället kan ägna åt patienterna. Besök www.nuance.se/healthcare för mer information.

Om Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications har lösningar som kan förstå, analysera och svara människor vilket medför att man kan öka både produktiviteten och säkerheten. Nuance arbetar idag med tusentals organisationer över hela världen inom hälso- och sjukvård, finansiella tjänster, telekommunikation, myndigheter och detaljhandel. För mer information, besök www.nuance.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *