Tankar om våra nya ministrar

Mats Odells ansvarsområden finansmarknad, offentlig upphandling, kommun- och regionfrågor samt e-förvaltning delas på tre olika ministrar och tre olika departement. Vi lät tre profiler tycka till om de nya ministrarna, SKLs Håkan Sörman, Niklas Kåvius på Stockholms Handelskammare och Daniel Akenine, teknikchef på Microsoft.

Mats Odells omfattande ansvarsområden splittras på tre ministrar. Nya finansmarknadsministern Peter Norman tar över ansvaret för finansmarknadsfrågorna och får dessutom fullt ansvar för de statliga bolagen. IT- och regionfrågorna flyttas till Anna-Karin Hatt som tillhör Näringsdepartementet och Stefan Attefall tar hand om kommun- och bostadsfrågor på Socialdepartementet.

Stark finansbakgrund
Peter Normans tjänst skiljer sig därför mycket ifrån den tjänst Mats Odell hade genom att begränsa ansvarsområdet. Norman kan helhjärtat ägna sig åt finansmarknadsfrågorna, vilket han är väl lämpad för med tanke på hans bakgrund inom finansbranschen. Han kommer närmast från tjänsten som VD för Sjunde AP-fonden och förvaltat pensionspengar i PPM-systemet.
Peter Norman får även ansvar för de statliga bolagen, Denna uppgift låg före valet på Näringsdepartementet medan Mats Odell var ansvarig för försäljningarna. Peter Norman ska utreda förutsättningarna för ett särskilt statligt ägarstyrningsverk.

Företrädaren Mats Odell har bara gott att säga om Peter Norman.
− Han är en person med mycket stor erfarenhet och kompetens på det här området, säger han till di.se.

Bred portfölj för Attefall
Stefan Attefall blir civil- och bostadsminister på Socialdepartementet. Förutom att ansvara för bostads- och byggpolitiken, kommen han även ansvara för länsstyrelsernas arbete, statlig förvaltning, frågor som rör offentlig upphandling och statens stöd till trossamfund.

Niklas Kåvius upphandlingsexpert på Stockholms Handelskammare tycker vid en första anblick att Stefan Attefall verkar ha en liknande bakgrund som Mats Odell.

− Han verkar tyvärr inte ha någon tidigare erfarenhet som knyter an till området offentlig upphandling. Det ser ut som hans portfölj består av flera områden med ganska olika inriktning med bostads- och byggfrågor som prioritet. Dessutom byter upphandlingsfrågorna departement och hamnar på socialdepartementet. Det är omständigheter som inte direkt talar för mer fokus på offentlig upphandling. Vi får väl se, jag förväntar mig att Stefan Attefall ser till att fullfölja översynen av upphandlingsregelverket, säger Niklas Kåvius på Stockholms Handelskammare.

Två viktiga kommunfrågor
Stefan Attefall har hand om flera av frågorna som berör verksamheten i kommuner och landsting, medan de kommunalekonomiska frågor hamnar hos Anders Borg. Regeringen har ännu inte gått ut med hur arbetsuppgifterna ska organiseras i detalj. Håkan Sörman VD på Sveriges Kommuner och Landsting menar att arbetsfördelningen i sig inte är så viktig, utan det intressanta är hur de ska bedriva sin politik.

Håkan Sörman
− Regeringspropositionen innehöll inte så mycket nytt så det återstår att se hur politiken kommer att bedrivas, säger Håkan Sörman.

Han pekar ut två viktiga politiska frågor för den kommande tiden, en av dem är regionfrågan. Att Stefan Attefall säger sig positivt inställd till större regioner är nog bra men inte avgörande, Mats Odell var också positiv men regeringen har inte velat driva frågan.
− Regeringen har velat att frågan ska drivas underifrån, men det är inte alldeles enkelt att få till. Det krävs gemensamma ansträngningar och nu börjar det bli dags att agera, säger Håkan Sörman.

Från SKLs sida bevakar man också infrastrukturfrågor med intresse.
− Idag bekostas allt större del av landets infrastrukturprojekt av kommunerna. Det är en utveckling vi inte gärna vill se, säger Håkan Sörman.

Två viktiga IT-frågor
För första gången har Sverige officiellt en IT-minister. Anna-Karin Hatt tar över samtliga IT-frågor i regeringen. Från Mats Odell handlar det bland annat om IT-upphandling och ansvar för e-förvaltning och e-delegationen.
– Tanken är att samla alla IT-frågor i en portfölj, säger Frank Nilsson, pressekreterare hos Anna-Karin Hatt.

Daniel Akenine
Daniel Akenine, teknikchef på Microsoft och ordförande för Sveriges IT-arkitekter är mycket positiv till att Sverige har fått sin första IT-minister.
− Det borde betyda att det finns ett tydligt fokus på IT frågorna från regeringens sida.

Det är framförallt två frågor han tycker att den nya IT-ministern ska ta tag i.
− Det första är att förstå och stimulera användningen av öppen data. Det behövs en strategi kring hur data ska göras tillgänglig på ett sätt som gör det enkelt för innovatörer att utveckla tjänster. Där är vi inte idag.

− Det andra området berör cloud computing. Offentlig sektor behöver en ökad förståelse för hur molnet ska användas med avseende på integritetsfrågor, säkerhet och juridik, säger Daniel Akenine.

Fakta om våra nya ministrar
Peter Norman, född 1958, har varit VD för Sjunde AP-fonden och direktör vid Riksbanken. Han är även ordförande i styrelsen för Carnegie Investment Bank och finansföretaget Max Matthiessen.
Stefan Attefall, född 1960 i Lycksele, har sedan valet 2006 varit ordförande i finansutskottet och sedan 2002 gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen.
Anna-Karin Hatt, född 1972, är statssekreterare för Centerpartiets samordningskansli i statsrådsberedningen. Hon har tidigare bland annat varit ledarskribent på Södermanlands nyheter och Hallands Nyheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *