Tankeväckande budskap till kommunikatörer

Kommunikatörer från hela Sverige fick ta del av ett digert utbud i dagarna två när Publikom gick av stapeln i Folkets hus i Stockholm 9-10 november 2022.

Ett tänkvärt föredrag som delvis gick emot strömmen stod Magnus Fredriksson för. Han är forskare vid Göteborgs universitet och menar att det finns ett spänningsfält mellan varumärkestänkandet och den grundläggande uppgift som offentliga aktörer (kommuner, regioner och statliga myndigheter) har.

Magnus Fredriksson, Göteborgs universitet.

Han redovisade de fem grundantaganden som det strategiska varumärkesarbetet ska bygga på nämligen:

  • Identitet – en organisation ses som en sammanhållen kropp med en identitet.
  • Unik – den ska skilja ut sig från andra liknande verksamheter.
  • Styrande – varumärket blir ofta svaret på frågorna.
  • Samstämmigt – alla delar ska kommunicera samma sak.
  • Välorganiserat – därmed blir det ett ledningsansvar.

”Kommun ej unik”

I offentlig sektor råder ett tänkande som ofta kommer i konflikt det ovanstående. En organisation i offentlig sektor är:

  • Generisk – alla kommuner har till exempel samma grunduppdrag. Ingen är i den meningen unik.
  • Politiskt styrd – förvaltningen äger inte sin verksamhet, det gör politiken.
  • Kan inte välja (bort) – ett företag kan välja eller välja bort vissa verksamheter, en kommun måste göra det som lagen föreskriver.
  • Motsägelsefull – kommunerna har inte bara ett uppdrag utan ska både ge service och utöva kontroll(myndighetsroll).

Media blir skyltfönster

Några av de konsekvenser som detta får är bland annat att medborgare förvandlas till intressenter, tjänstepersoner omvandlas till organisationsmedlemmar och medier blir ett skyltfönster i stället för en granskande instans. 

– Det är ofrånkomligt att det blir spänningar och det finns inga bestående lösningar på dessa spänningar, slog Fredriksson fast. 

Föredraget väckte intresse och flera frågor ställdes. 

Högaktuella teman

Publikom tog upp flera av de teman som är aktuella just nu, bland annat hur man kommunicerar i kris, hur man hanterar medial granskning, samt digitaliseringens påverkan. Rubriker som gick hem var ”Hur genomskådar vi desinformation i kristider” samt ”Covidbevis – möjligt att resa trots pandemin”. Erika Burlin Hellman, kommunikationschef vid E-hälsomyndigheten, berättade om de möjligheter som det elektroniska vaccinbeviset öppnade mot slutet av Coronapandemin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *