Tar kontroll över inköpskostnader

Södersjukhuset i Stockholm tar kontroll över sina inköpskostnader och ökar samtidigt avtalstroheten. Sedan 2014 är den årliga besparingen 20 miljoner kronor.
Om detta berättade Daniel Nesz, inköpscontroller, i Offentliga Affärers tält på onsdagen i Almedalen, Visby. Han visade bland annat hur Södersjukhuset:

  • Sänkt sina inköpskostnader med 2,4 procent
  • Minskat handläggningstiden per beställare
  • Minskat antalet manuella beställningar
  • Ökat graden av avtalstrohet.

– När processen började omsatte sjukhuset 321 miljoner kronor om året på förbrukningsvaror, idag är det 289 miljoner kronor, avslöjade Daniel Nesz. Han upplyste även om att det tidigare var cirka 900 personer som kunde beställa, i dag är antalet nere i 600 personer.
Det analysverktyg som sjukhuset börjat använda är Qlik view.
– Ett analysverktyg som mäter allt vi köper, det visar bara fakta, sanningen, så ingen kan egentligen säga emot, förtydligade Daniel Nesz.
Med hjälp av Qlik view går det att se vilken enhet som köper vad, för hur mycket och om det sker på ramavtal eller utanför samt nivån på processtroheten. Genom att inköpen och avropen görs i rätt verktyg (=processtrohet) kan administrativa kostnader och handläggningstider hållas nere.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *