TCO: Utredningen kunde varit tydligare

Fackförbundet TCO är positiva till Upphandlingsutredningens förslag kring att uppnå samhällspolitiska mål om miljö och social hållbarhet i offentlig upphandling. Men samtidigt hade man önskat sig fler konkreta åtgärdsförslag.

Stärk kvalitetskraven, inte minst de samhällspolitiska målen om miljö och social hållbarhet, vid offentlig upphandling. Det är några av slutsatserna i upphandlingsutredningen som presenterade och som TCO välkomnar.

– Det är bra att utredningen nu sänder en tydlig signal till offentliga myndigheter att etiska och sociala krav både kan och bör ställas vid offentlig upphandling av varor och tjänster, snarare än att jaga lägsta möjliga pris – nu är det dags för regering, riksdag, och enskilda myndigheter att omsätta detta i handling, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

– Möjligheterna för stat, kommun och landsting att kunna ställa krav på kollektivavtalsenliga löner och villkor och meddelarskydd borde tydligare ha slagits fast av utredaren säger TCOs seniorjurist Ingemar Hamskär. TCO anser att skattemedel inte ska finansiera tjänsteföretag som har dåliga villkor för anställda avseende t ex arbetsmiljö och arbetsrätt. Det leder till osund konkurrens och sämre kvalité på verksamheten.

– TCO delar utredarens uppfattning att sociala krav när det gäller arbets- och anställningsvillkor är frågor där enskilda upphandlande myndigheter behöver ges särskilt myndighetsstöd. Det är även TCOs förhoppning att Sverige snarast – i linje med en riksdagsmajoritets önskan och våra grannländer – ratificerar ILOs arbetsrättsliga konvention på området (ILO 94).

Källa: TCO

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *