Telefonin anmäld enligt Lex Maria

Då ett stort antal telefoner vid Helsingborgs lasarett slutade att fungera kom ingen information om detta från telefonisystemet. Därför har chefläkaren beslutat att Lex Maria-anmäla störningen i telefonin.

Efter cirka 30 minuter fungerade samtliga telefoner normalt och ingen person kom till skada av det inträffade.

Sjukhuset ser nu över sina rutiner vid driftsstörningar samt efterlyser egenkontroll i centrala driftsfunktioner.

Chefläkaren anmäler enligt Lex Maria för att närmare utreda händelseförloppet och analysera om rutinerna brustit eller kan förbättras.

Lex Maria anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten genom att granska organisation och rutiner. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom.

Källa: Region Skåne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *